BBC Cymru Fyw

Pallial: arestio dyn am yr ail dro

Published
Mae'r Heddlu sy'n ymchwilio i honiadau o gam-drin plant yng ngogledd Cymru yn y gorffennol wedi arestio dyn am yr ail dro.
Cafodd y dyn 71 oed ei arestio am y tro cyntaf yn Ipswich yn Suffolk ym mis Ebrill, ar amheuaeth o nifer o droseddau rhyw difrifol.
Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth tan ddiwedd mis Gorffennaf a'i arestio unwaith eto yn Suffolk ddydd Mercher.
Mae ditectifs sy'n gweithio ar Ymgyrch Pallial yn ymchwilio i 140 o honiadau yn ymwneud â 18 o gartrefi gofal rhwng 1963 a 1992.
Mae tri dyn arall wedi eu harestio, a'u rhyddhau ar fechnïaeth fel rhan o'r ymchwiliad.

Straeon perthnasol

  • Honiadau o gam-drin: Dyn ar fechnïaeth