Diswyddo staff wrth i ymchwiliad i elusen barhau

  • Cyhoeddwyd
CylchFfynhonnell y llun, Science photo library
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Comisiwn Elusennau wedi lansio ymchwiliad yn sgil yr adroddiad i elusen Cylch

Mae elusen ailgylchu wnaeth dderbyn miliynau o bunnoedd gan Lywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei fod yn dirwyn i ben, yn dilyn archwiliad yn cael ei gynnal gan reoleiddiwr.

Mewn datganiad, dywedodd Cylch, rhwydwaith o gymunedau ailgylchu yng Nghymru, bod yr adroddiad yn dangos nad oedd sefyllfa ariannol yr elusen yn galluogi iddo barhau, a byddai staff yn cael eu diswyddo.

Cafodd yr archwiliad ei lansio yn dilyn honiadau o wrthdaro buddiannau yn ymwneud a phrif weithredwr Cylch, Mal Williams, a'i rôl fel cadeirydd cwmni arall, Plastics Sorting Limited.

£3 miliwn

Mae Cylch, sydd a'i phencadlys yng Nghaerdydd yn rhwydwaith o gymunedau ailgylchu, sy'n rhoi "gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth" i 50 o gymdeithasau ailgylchu dros Gymru.

Mae Cylch wedi derbyn dros £3 miliwn o gyllid gan Llywodraeth Cymru ers 2001, ond mae'r cyfarwyddwyr wedi dweud na fydd yr elusen yn gwneud cais am fwy o arian.

Nid oedd Llywodraeth Cymru am wneud sylw gan fod y Comisiwn Elusennau wedi dechrau ymchwiliad newydd i fewn i'r elusen, ond dywedodd llefarydd eu bod yn "ymwybodol" o'r sefyllfa.

Yn y datganiad, dywedodd Cylch bod "nifer o gwynion" wedi eu gwneud ynglŷn â'r elusen i'r llywodraeth a'r Comisiwn Elusennau'r llynedd.

Roedd y cwynion yn ymwneud â'r prif weithredwr Mal Williams, a phryder am wrthdaro buddiannau gyda chwmni arall yr oedd yn gadeirydd arno.

Mae Cylch wedi pwysleisio nad oedd y cwynion yn ymwneud â gweithred droseddol.

Archwiliad

Cafodd archwiliad ei agor gan Lywodraeth Cymru yn sgil y cwynion, ac mae'r adroddiad a ddaeth o'r ymchwiliad yn codi pryderon yn ôl yr elusen, yn cynnwys gallu Cylch i barhau.

Ers 2001, mae Cylch wedi derbyn dros £3.1 miliwn gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r elusen wedi derbyn cyllid hyd at fis Medi 2013, ond ni fydd Cylch yn gwneud cais am fwy.

Mae hynny'n golygu y bydd pob un o weithwyr yr elusen yn colli eu swyddi.

Mae'r Comisiwn Elusennau nawr wedi agor ymchwiliad ei hun.

Dywedodd y Comisiwn bod ymchwiliad wedi ei hagor i Cylch oherwydd "pryderon am fethiannau difrifol yn rheolaeth yr elusen, gwrthdaro buddiannau a cholledion ariannol yn deillio o fenthyciadau a buddsoddiadau."

Dywedodd y prif weithredwr Mal Williams na fyddai Cylch yn gwneud unrhyw sylw nes bod yr ymchwiliad wedi dod i ben.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol