Lladrad o siop: Darganfod eitemau

  • Cyhoeddwyd

Mae rhai eitemau gafodd eu dwyn o siop gemwaith ym Mhorthcawl wedi eu darganfod.

Cafodd yr eitemau eu ffeindio mewn gerddi ar ddiwedd Ffordd Gordon a Heol Highfield - roedd yna ddillad yn y gerddi hefyd.

Credir mai dillad y rhai wnaeth ddwyn o'r siop yw'r rhain sydd yn cynnwys cap a par o sbectol.

Digwyddodd y lladrad toc wedi deg fore Mercher. Fe aeth tri dyn i mewn i'r siop gemwaith a chwistrellu aelodau o'r gweithwyr gyda rhyw sylwedd. Mi aethon nhw ati wedyn i glymu'r gweithwyr cyn dwyn swm sylweddol o'r gemwaith.

Roedd y dynion yn siarad mewn iaith dramor ac yn defnyddio Saesneg brau.

Mae yna luniau CCTV wedi eu cyhoeddi yn dangos pryd a gwedd y dynion ac mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth.

Mae'r heddlu hefyd yn awyddus i siarad gyda pherchnogion dau gerbyd oedd wedi eu parcio mewn encilfa yng Ngerddi Jubilee yn agos i fynwent Porthcawl noson cyn y lladrad.

Cerbyd gwyn Volkswagen T5 Transport oedd un ohonynt a fan lwyd Volkswagen LT35 oedd yr un arall.

Mae gan y ddau gerbyd rhif cofrestru o Lithwania a fflag Ewropeaidd ar y rhif cofrestru.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth fe ellir cysylltu gyda'r heddlu trwy ffonio 101 neu yn anhysbys trwy ffonio Taclo'r Tacle ar 0800 555111 gan roi'r rhif cyfeirnod 62130237419.