Penodi arbenigwr gwyddonol newydd i Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Athro Julie Williams wedi ei phenodi fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Gymru.

Mae'r Athro Julie Williams wedi ei phenodi fel Prif Ymgynghorydd Gwyddonol i Gymru.

Cafodd y penodiad ei gyhoeddi gan y Prif Weinidog Carwyn Jones, a'r gweinidog Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Edwina Hart.

Mae Ms Williams yn Athro Geneteg Niwroseicolecol yn ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd, ac mae hi'n arbenigwr ym maes ymchwil clefyd Alzheimer's.

Mae'r Prif Ymgynghorydd Gwyddonol yn gyfrifol am roi cyngor gwyddonol annibynnol i helpu'r Prif Weinidog a'i Lywodraeth i greu polisïau.

Cyngor Gwyddonol

Bydd yr Athro Williams, cafodd ei geni ym Merthyr Tudful yn dechrau ei swydd ym mis Medi.

Mae hi'n cymryd lle'r Athro John Harries wedi iddo ymddeol eleni, ac mae hi'n dweud ei bod hi'n edrych ymlaen at ddilyn trywydd ei rhagflaenydd:

"Mae'n fraint cael y cynnig am y swydd arbennig yma i ddatblygu a hybu'r rôl sydd gan wyddoniaeth yma yng Nghymru,yn enwedig i ddilyn trywydd yr Athro John Harries sydd wedi gwneud gymaint o waith i gefnogi gwyddoniaeth ac ymchwil gwyddonol yng Nghymru."

Dioddordeb plant

Mae Ms Williams hefyd yn gobeithio hybu diddordeb mewn gwyddoniaeth gyda phlant drwy ei swydd newydd:

"Un rhan o'r rôl newydd sydd yn agos iawn at fy nghalon ydy'r angen i sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn ymwybodol o'r cyfleoedd gwych sydd ym myd gwyddoniaeth, a bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn hwyl."

Ond ni fydd y swydd newydd yn golygu diwedd i'r gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd:

"Dwi'n ddiolchgar iawn hefyd i'r brifysgol am alluogi i mi barhau fy ngwaith ymchwil i achosion clefyd Alzheimer's, gyda'r tîm arbennig sydd yma."

Mae ei gwaith eisoes wedi arwain at ddarganfod genynau sy'n gysylltiedig â'r clefyd, gyda'r gobaith y bydd modd trin Alzheimer's a dementia yn y dyfodol:

"Mae lot fawr o waith caled o'n blaenau ond mae Cymru a'r Llywodraeth wedi profi ein bod ni'n barod i arwain yn y maes."

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: "Rydw i'n falch bod un o'r prif athrawon o Brifysgol Gymreig yn y rôl yma mewn cyfnod pan mae gwyddoniaeth yn bwysig i'r economi ac ein cymdeithas."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol