BBC Cymru Fyw

Gwahardd bydwraig am 'gamymddwyn'

Published
image copyrightWales News Service
image captionCafwyd Julie Richards yn euog o gamymddwyn gan banel disgyblu
Mae'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth wedi tynnu bydwraig oddi ar y gofrestr, wedi i banel ei chael yn euog o gamymddwyn.
Rhoddodd Julie Richards driniaeth i fabi, a fu farw 10 mis yn ddiweddarach.
Roedd Noah Tyler wedi dioddef niwed i'w ymennydd, gan nad oedd Ms Richards wedi sylwi bod cyfradd curiad ei galon yn uchel.
Dywedodd y panel bod Ms Richards yn "risg" i'r cyhoedd, a bod safon y gofal yr oedd hi wedi ei roi yn "llawer is na'r safonau mae rhywun yn ei ddisgwyl".

Gwahardd

image captionBu farw Noah Tyler 10 mis ar iddo gael ei eni yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd
Cafodd Ms Richards ei gwahardd o'i gwaith ym mis Gorffennaf, ond heddiw penderfynodd y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth na ddylai hi weithio fel bydwraig eto.
Bu farw Noah Tyler 10 mis ar ôl iddo gael ei eni yn 2011 yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.
Ni chafodd y babi ddigon o ocsigen a gwaed pan gafodd ei eni, a cafodd niwed difrifol i'w ymennydd. Bu farw o ganlyniad i'r niwed yma.
Penderfynodd cwest i'w farwolaeth bod "methiant difrifol" yn safon y gofal wedi cyfrannu at ei farwolaeth.

Straeon perthnasol

  • Bydwraig yn euog o gamymddwyn ac yn 'risg i'r cyhoedd'