Ewrop: Llafur yn dewis Vaughan

  • Cyhoeddwyd
Derek Vaughan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Derek Vaughan wedi bod yn ASE ers 2009

Mae Llafur wedi dewis Derek Vaughan ar frig eu rhestr ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop.

Mae Vaughan eisoes yn ASE, wedi iddo gael ei ddewis i gynrychioli ei blaid yn etholiadau Ewropeaidd 2009.

Bydd yr etholiadau nesaf yn cael eu cynnal yn 2014.

Jayne Bryant sy'n ail ar y rhestr, gyda Alex Thomas yn drydydd a Christina Rees yn bedwerydd.

Y rhai heblaw am Mr Vaughan sy'n cynrychioli Cymru yn Senedd Ewrop yw Kay Swinburne o'r Ceidwadwyr, Jill Evans o Blaid Cymru a John Bufton o UKIP - mae Mr Bufton wedi dweud na fydd yn sefyll eto.

Wrth gyhoeddi'r newyddion, dywedodd yr AS Harriet Harman: "Rwy'n falch bod pobl mor gryf, ymrwymedig ac ysbrydoledig wedi eu dewis gan aelodau cyffredin o'r blaid i fod yn ymgeiswyr ASE yng Nghymru.

"Fel y bobl byddent yn ceisio eu cynrychioli, maen nhw'n dod o bob math o gefndiroedd ac o'r holl wahanol gymunedau sy'n byw yma yng Nghymru."