Cwyno am arwyddion uniaith Saesneg ar Faes yr Eisteddfod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n un o amodau'r Eisteddfod fod stondinau yn gorfod bod yn ddwyieithog

Mae 'na gwynion wedi bod wedi i rai arwyddion uniaith Saesneg gael eu gweld ar y Maes ar ddiwrnod cyntaf Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau.

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, dyw'r Brifwyl ddim yn gwneud digon i sicrhau bod rheolau iaith yn cael eu dilyn.

Ond mae'r Eisteddfod yn dadlau eu bod yn sicrhau bod pob cwmni'n arwyddo cytundebau i sicrhau bod eu harlwy yn ddwyieithog.

Yn ystod bore dydd Sadwrn, bu rhai o swyddogion Cymdeithas yr Iaith yn symud arwyddion o rai stondinau am nad oeddynt yn ddwyieithog.

Comisiynydd

Dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

"Mae'n bwysig iawn bod pobl yn gallu byw yn Gymraeg yn yr Eisteddfod. Mae hynny'n cynnwys pethau fel staff diogelwch a stondinwyr bwyd, nid y llwyfan yn unig.

"Dylai hynny fod yn eithaf rhwydd i'r Eisteddfod ei drefnu. Mae'n rhaid i Gomisiynydd y Gymraeg weithredu er mwyn sicrhau eu bod nhw'n cadw at y rheol iaith. Yn y cyfamser, wnawn ni helpu sicrhau bod yna gydymffurfiaeth."

Ond mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, yn dweud eu bod yn gwneud eu gorau i sicrhau bod stondinwyr yn cydymffurfio â'r rheolau iaith ar y Maes.

Dwyieithog

Meddai: "'Dan ni'n mynd rownd yn edrych ar yr holl stondinau i wneud yn siwr bod pobl yn cydymffurfio.

"Mae'r stondinwyr yma i gyd wedi derbyn cytundebau, amodau, ac wedi'u harwyddo - ac un o'r amodau ydy'u bod nhw'n sicrhau bod eu stondinau'n ddwyieithog.

"Weithiau mae'n cymryd 'chydig o amser i rai o'r stondinwyr sylweddoli - dydyn nhw ddim yn ei wneud o'n syth yn anffodus.

"Rhaid cofio bod rhai o'r stondinwyr yma'n mynd i wyliau lle mai dim ond Saesneg sydd 'na.

"Ond 'da ni yn mynd o gwmpas, ac mae'n rhaid cofio mae'r diwrnod cynta' ydy hi wedi'r cyfan."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol