Traffethion technegol ar y Maes

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae stondin Cyngor ar Bopeth ymysg y rhai sydd wedi cael trafferthion cysylltu â'r we

Er iddi fod yn ddechrau llwyddiannus i stondinwyr ar Faes Eisteddfod Sir Ddinbych a'r Cyffiniau, gyda dros 16,500 o ymwelwyr ar y diwrnod cynta', mae rhai stondinwyr yn anfodlon gyda'r dechnoleg sydd ar gael iddynt.

Yn ôl rhai, maen nhw'n cael trafferth cysylltu gyda'r we.

Mae'r Eisteddfod wedi ceisio cyflwyno newidiadau technolegol eleni trwy ddefnyddio cysylltiad Cyflymder Ffibr, yn ogystal â sefydlu canolfannau di-wifr o gwmpas y Maes.

Maent hefyd wedi a datblygu 'app' newydd i helpu ymwelwyr.

Ond roedd yna broblemau technegol mawr ar y maes ddydd Sadwrn, gyda nifer o stondinau yn methu â chael cysylltiad di-wifr.

'Dibynnu ar dechnoleg'

Un o'r stondinau sydd wedi cael trafferthion yw Cyngor ar Bopeth, fel yr eglura Alun Thomas, eu swyddog materion cyhoeddus:

"'Dan ni fel Cyngor ar Bopeth yn dibynnu ar dechnoleg yn yr Eisteddfod. 'Dan ni'n defnyddio cyfrifiaduron i fedru rhoi cyngor i bobl, a hefyd yn defnyddio'r printer yn y cefn, sy'n gweithio'n ddi-wifr.

"'Dan ni wedi cael dipyn o broblemau'n cysylltu â'r we ar gae'r Eisteddfod, a hefyd dydy'r printer yn dal ddim yn gweithio.

"'Dan ni'n talu pres eitha' da i gael gwasanaeth di-wifr yn yr Eisteddfod, felly 'dan ni fel Cyngor ar Bopeth yn disgwyl fod o'n mynd i weithio."

Yn ôl Prif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, mae'n arferol i gael rhai problemau ar ddechrau'r wythnos.

Meddai: "Mae'r dydd Sadwrn cynta' fel arfer yn rhoi 'chydig bach o broblemau i ni. Mae angen gwneud rhyw fan newidiadau yma ac acw - 'dan ni wedi cael un neu ddau o broblemau bach ond, yn gyffredinol, mae'n mynd yn dda iawn.

"Mae 'na un neu ddau o broblemau technegol... Roeddan ni'n gobeithio y byddai'r problemau technegol yn lleihau eleni - a 'dwi'n dal i obeithio hynny - ond mae 'na un neu ddau o broblemau bach a 'dwi eisiau gwybod mwy amdanyn nhw.

"Efo technoleg, mae 'na gymaint o bethau'n gallu digwydd. Ond pethau bychain ydyn nhw - mae popeth yn ei le ac mi ddylai'n bod ni'n gallu sortio pethau fel hyn allan yn sydyn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol