Cyngor i rieni plant Ysgol Howell's yn Ninbych

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ysgol Howell's wedi bod ar agor ers dros 150 o flynyddoedd

Mae ysgol breifat sydd wedi cau yn Sir Ddinbych wedi dweud bod help ar gael i rieni ddod o hyd i ysgolion eraill.

Yr wythnos ddiwethaf cyhoeddodd Ysgol Howell's yn Ninbych na fyddan nhw'n ail-agor wedi gwyliau'r haf oherwydd ansicrwydd ariannol.

Mae yna wahoddiad i rieni ddod i'r ysgol ddydd Llun er mwyn cael cyngor staff.

Bydd rhaid talu i gyn-bennaeth wedi tribiwnlys cyflogaeth

Triwbiwnlys

Mewn ebost i rieni brynhawn Gwener, dywedodd ymddiriedolwr yr ysgol, Nicola Locke: "Yn anffodus, rydym ni wedi gwneud y penderfyniad i gau Ysgol Howell's Dinbych i ddisgyblion llawn amser o fis Medi 2013."

"Byddwn yn parhau i ddefnyddio'r adeilad er mwyn addysg ond ni fydd yn gweithredu fel ysgol gynradd ac uwchradd fel y mae ar hyn o bryd."

Mae'r ysgol yn dweud bod cais am arian yn ymwneud ag achos tribiwnlys y cyn-bennaeth Bernie Routledge a'i bartner Helen Price, Pennaeth Addysg Corfforol yr ysgol, yn achosi ansicrwydd.

Roedd yr ysgol wedi honni bod Mr Routledge wedi ymddwyn yn amhriodol gyda disgyblion dros wefan Facebook.

Gwrthododd tribiwnlys yr holl honiadau yn ei erbyn a phenderfynu bod y ddau wedi eu diswyddo yn annheg.

Hyd yn hyn does dim penderfyniad wedi ei wneud am faint o iawndal bydd rhaid ei dalu ond gallai fod yn swm sylweddol.

"Gall fod yn £50,000 neu £500,000 ond does dim modd i ni wybod," meddai Ms Locke yn y llythyr.

Disgrifiad o’r llun,
Penderfynodd tribiwnlys fod Bernie Routledge a'i bartner Helen Price wedi eu diswyddo yn annheg

"Oherwydd yr ansicrwydd rydym ni wedi penderfynu i beidio agor yn y flwyddyn academaidd nesaf ym mis Medi, yn lle parhau fel arfer gyda'r risg o gau yng nghanol y flwyddyn."

Dywedodd y llythyr y byddai blaendaliadau yn cael eu dychwelyd.

Archwiliad

Mae'r ysgol wedi bod ar agor ers 154 o flynyddoedd ond mae archwiliad diweddar yn dangos i'r cwmni wneud colled o £162,733 yn y flwyddyn hyd at fis Awst 2012.

Mae'r adroddiad hefyd yn dangos bod gan yr ysgol dros £450,000 o ddyledion ar y pryd.

Er bod £230,000 wedi ei dalu fis Chwefror, mae'r adroddiad yn amlygu ansicrwydd ariannol yr ysgol sydd wedi ei chofrestru fel cwmni elusennol.

Mae'r BBC wedi ceisio cysylltu â'r ysgol a Ms Locke.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol