Lladrata: Cost o £1.9m i Gymru

  • Cyhoeddwyd
Tractor
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r NFU yn dweud bod achosion o ddwyn yng nghefn gwlad wedi lleihau, ond mae angen i bobl fod yn wyliadwrus

Mae lladrata yn costio £1.9 miliwn yng nghefn gwlad Cymru, yn ôl cwmni yswiriant.

Mae ffigyrau undeb yr NFU yn dangos bod lladrata wedi gostwng 17% o'i gymharu â 2011 pan oedd y gost i gefn gwlad yn £2.3 miliwn.

Ym Mhrydain mae ffigyrau wedi gostwng hefyd ond yn 2012 roedd dwyn wedi costio £42.3 miliwn i ffermydd, tai a busnesau yng nhgefn gwlad.

Yr eitemau sy'n cael eu dwyn amlaf yw beiciau modur, tŵls ac olew a diesel, yn ôl yr arolwg.

Mae'r ffigyrau ar sail astudio ceisiadau i'r cwmni yswiriant yn ymwneud â throseddau mewn tai, ffermydd, adeiladau masnachol a cherbydau.

Cynllunio o flaen llaw

Yng Nghymru, beiciau modur sydd fwyaf tebygol o gael eu dwyn tra bod anifeiliaid a thanwydd hefyd yn dargedau.

Yn ôl yr NFU, mae'r ffigyrau yn dangos bod y mwyafrif o droseddau yng nghefn gwlad yn cael eu cynllunio o flaen llaw, ac maen nhw'n rhybuddio trigolion cefn gwlad i fod yn wyliadwrus.

"Er bod lladrata yng nghefn gwlad wedi gostwng, mae angen gwneud mwy i atal troseddwyr a lleihau'r effaith ddinistriol yng nghefn gwlad," meddai Karen Yates, asiant NFU Mutual yn Llantrisant, Rhondda Cynon Taf.

"Rydym ni'n dechrau gweld gwelliant o ganlyniad i gyd-gweithio rhwn cymunedau, yr heddlu a diwydiant.

"Ond ni ddylai pobl fod yn fodlon - mae angen gwneud diogelwch yn flaenoriaeth ar eu ffermydd, busnesau a chartrefi."

Diogelu

Y prif reswm am y lleihad ym Mhrydain yw bod llai o dractorau a beiciau modur wedi eu dwyn.

Cafodd 32% yn llai o dractorau, ac 17% yn llai o feiciau eu dwyn yn 2012.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Mae beiciau modur yn parhau i fod yn darged i ladron

Ond roedd lladrata anifeiliaid wedi codi ac mae nifer gynyddol o achosion o ddwyn dodrefn gardd, gyda lladron yn aml yn dychwelyd yn fuan wedi'r digwyddiad cyntaf i ddwyn y dodrefn sydd wedi eu rhoi yn eu lle.

Mae'r NFU yn annog pobl i ddiogelu eu heiddo, gyda theclynnau olrhain neu gamerâu CCTV neu ffyrdd mwy traddodiadol fel cloeon cadarn ar ddrysau.

Mae'r undeb hefyd yn dweud bod ffyrdd mwy anarferol o ddiogelu eu hunain, fel cadw gwyddau i rybuddio os bydd tresbaswyr, neu gadw anifeiliaid fel lamas i ddiogelu anifeiliaid eraill.