BBC Cymru Fyw

Lluniau dydd Sul / Sunday's pictures

Published
image captionLisa a Rhian gyda Jac y Jwc ar stondin Tŷ Gwerin.
image captionMae Amelia wrth ei bodd gyda'i wyneb amryliw
image captionY Pafiliwn dan ei sang ar gyfer Oedfa'r Eisteddfod fore Sul. Roedd yn cael ei darlledu'n fyw ar S4C.
image captionMae Lynette Lane o Huddersfield a Keren Goodblatt o Boston, Unol Daleithiau wedi dysgu Cymraeg drwy wefan SaySomethinginWelsh.com ac wedi dod yn ffrindiau drwy siarad gyda’i gilydd ar y we ac ymarfer eu Cymraeg. Nos Sadwrn oedd y tro cyntaf erioed i’r ddwy gyfarfod wyneb yn wyneb!
image captionAlun Jones a Cledwyn Ashford yn croesawu’r ymwelwyr i’r Maes fore Sul.
image captionGeorge Rodger o Aberdeen yn cynnig bwyd figan (vegan) i ymwelwyr y maes. Ar y plât mae pate figan a chacen afal.
image captionDona Direidi a Ben Dant, dau o gymeriadau Cyw ar stondin S4C
image captionMae'n saff dweud bod Seindorf Arian Deiniolen a'u harweinydd Lois Eifion yn hapus gyda'u buddugoliaeth yng nghystadleuaeth Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1
image captionBethan Gwanas yn diddanu'r gynulleidfa yn stondin Radio Cymru wrth ddarllen stori iddyn nhw
image captionDaeth y glaw i'r Maes amser cinio dydd Sul, gyda llawer o bobl yn chwilio am loches yn y Pafiliwn ac mewn amryw stondinau
image captionDaeth y ponchos mewn yn ddefnyddiol iawn b'nawn Sul ar y Maes
image captionTynnodd y bachgen yma ei sylw oddi ar Tom ap Dan ar y Llwyfan Perfformio am funud er mwyn edrych ar ein camera ni
image captionIfan bach yn cysgu ar gefn ei dad