'Angen hwb ar drefi glan y môr,' medd melin drafod

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mewn un ardal o'r Rhyl mae dwy draean o bobl oed gweithio ar fudd-daliadau

Mae ymchwil melin drafod wedi awgrymu bod angen gwneud mwy i roi hwb economaidd i drefi glan y môr.

Roedd adroddiad y Ganolfan Gyfiawnder Cymdeithasgol yn edrych ar y sefyllfa yn Y Rhyl, Margate, Clacton-on-Sea, Blackpool a Great Yarmouth.

Dywedodd yr adroddiad fod y trefi'n "wynebu problemau cymdeithasol dwys" ac yn troi'n "llefydd ar gyfer pobl fregus fel plant mewn gofal a chyn-droseddwyr".

Er bod problemau gwahanol ymhob tref, meddai, yr argyfwng oedd "tlodi'n denu mwy o dlodi".

Cynlluniau

Mae'r adroddiad wedi canmol gwaith mentrau cymunedol ac elusennau ond wedi dweud bod angen gwneud mwy.

Dywedodd Llywodraeth Cymru fod ganddyn nhw gynlluniau i geisio mynd i'r afael â thlodi.

Mewn un ardal yn Y Rhyl mae 66% o bobl allai weithio yn dibynnu ar fudd-daliadau.

Mae'r Athro David Adamson, Prif Weithredwr Canolfan Rhagoriaeth Adfywio yng Nghymru, wedi dweud: "Yn Y Rhyl mae'r tai, y llefydd gwely a brecwast yn rhad ac mae'n hawdd eu troi'n dai amlfeddiannaeth ac oherwydd diffyg buddsoddi, mae'r tai o ansawdd isel."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol