Canlyniadau Eisteddfod Genedlaethol 2013 / Full results of all the competitions

Published

Y canlyniadau yn llawn o holl gystadlaethau'r Pafiliwn yn Eisteddfod Sir Ddinbych 2013 gan gynnwys prif seremonïau'r wythnos.

image captionCôrdydd - enillydd Côr yr Ŵyl

Full results of all the competitions from the Pavilion at the National Eisteddfod of Wales 2013, including the week's main ceremonies.