BBC Cymru Fyw

Lluniau dydd Llun / Monday's pictures

Published
image captionMae Menter Iaith Sir Ddinbych a Mentrau Iaith Cymru yn cynnig prawf llygaid arbennig gyda'r 'sbectol iaith' gan yr artist Eleri Jones i weld sut mae’r cyhoedd yn gweld y Gymraeg.
image captionRoedd yr ymwelwyr i'r Maes wedi paratoi ar gyfer y tywydd gwlyb
image captionCarolyn Thomas o Ddinbych yn gwylio’r byd yn mynd heibio o Babell y Noddwyr
image captionGareth Bonello yn perfformio ar stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae'r Llyfrgell yn arddangos adnodd newydd sy'n caniatáu i bobl chwilio drwy filoedd o dudalennau o hen bapurau newydd ar-lein.
image captionCwestiwn da - 'I ble'r aeth yr haul?'
image captionYr Archdderwydd newydd, Christine James, a'r cyn Archdderwydd T. James Jones
image captionRoedd cryn dipyn o gynnwrf ar faes yr Eisteddfod heddiw wrth i aelodau newydd gael eu hurddo i'r Orsedd.
image captionCaryl Parry Jones yn canu Cân y Babis ym mhabell Radio Cymru
image captionIfor ap Glyn, enillydd y Goron, gyda'r Archdderwydd Christine James
image captionHanna Hopwood yn holi Iona a Glyn, rhieni Ifor ap Glyn, ar ôl iddo ennill y Goron