BBC Cymru Fyw

Carbon monocsid: Dyn yn yr ysbyty

Published
Aed â dyn 83 oed i'r ysbyty ar ôl i nwy garbon monocsid gael ei ddarganfod yn ei dŷ yn Nhreharris, ger Merthyr Tudful.
Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Stryd Pritchard tua 9.15am ar ôl i system fonitro gofnodi carbon monocisd.
Fe wnaeth diffoddwyr archwilio tai cyfagos, ond doedd dim carbon monocsid yn bresennol.
Aethpwyd â'r dyn i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr Tudful

Straeon perthnasol

  • Carbon Monocsid: Dau yn yr ysbyty