Hillsborough: Merch o Gei Conna yn chwilio am dyst

  • Cyhoeddwyd
Charlotte Hennessey
Disgrifiad o’r llun,
Roedd ei thad ymhlith 96 o gefnogwyr Lerpwl gafodd eu lladd yn Hillsborough

Mae dynes yn ceisio dod o hyd i'r dyn geisiodd achub ei thad gafodd ei ladd yn nhrychineb Hillsborough.

Yn ôl Charlotte Hennessy o Sir y Fflint, mae yna dystiolaeth gref i awgrymu y dylid bod wedi achub 41 o'r 96 gafodd eu lladd.

Y llynedd penderfynodd yr Uchel Lys y dylid diddymu rheithfarnau marwolaeth drwy ddamwain a bod angen cynnal cwest o'r newydd.

Bu farw 96 o gefnogwyr Lerpwl ar ôl cael eu gwasgu cyn dechrau'r gêm gyda Nottingham Forest yng Nghwpan yr FA yn 1989.

Sant Ioan

Dywedodd Ms Hennessy o Gei Conna bod ei thad, James, yn un o'r 41 y gellid bod wedi eu hachub.

Mae hi'n ceisio dod o hyd i weithiwr Ambiwlans Urdd Sant Ioan helpodd ei thad ar y cae.

Dywedodd y byddai tystiolaeth y dyn yn bwysig mewn unrhyw gwest newydd.

Roedd hi'n chwech oed pan ddigwyddodd y drychineb.

"Maen bwysig i mi gael gwybod - fo oedd y person wnaeth geisio achub bywyd fy nhad.

"Mae o'n gwybod beth ddigwyddodd ar y cae, a'r penderfyniad i fynd â Dad i'r gampfa.

"Bydd ei dystiolaeth yn rhan bwysig o'r cwest.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Charlotte Hennessy yn chwech oed pan fu farw ei thad

Dywedodd Adroddiad Panel Hillsborough, gafodd ei gyhoeddi fis Medi diwethaf, y byddai 58 o'r dioddefwyr yn bendant neu yn fwy na thebyg wedi goroesi ar ôl 3.15pm.

Hwn oedd yr amser, yn ôl crwner y cwest gwreiddiol, pan nad oedd modd gwneud unrhyw beth i achub bywydau.