£900,000 ar gyfer menter

  • Cyhoeddwyd
Nick Bennett yw Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru.
Disgrifiad o’r llun,
Nick Bennett yw Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru.

Mae rhaglen wedi cychwyn sy'n hybu cydweithio rhwng mentrau cymdeithasol a chymdeithasau tai er mwyn cryfhau gwasanaethau mewn ardaloedd difrientieidig.

Roedd y cyhoeddiad am Adeiladau Menter ar Faes yr Eisteddfod ddydd Mawrth.

Bydd £900,000 o arian Ewropeaidd yn cael ei rhoi am y ddwy flynedd nesaf ac yn cael ei ddefnyddio yng ngorllewin Cymru a'r Cymoedd yn Ne Cymru.

Cartrefi Cymunedol Cymru sy'n arwain a'r bwriad yw helpu tua 50 o sefydliadau ac unigolion i greu mudiadau cymdeithasol.

'Cefnogi'

"Mi fydd yn hybu pobl sy'n ceisio creu mentrau cymdeithasol mewn unrhyw faes, iechyd neu'r amgylchfyd neu fwyd neu beth bynnag," meddai Nick Bennett, Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru.

"Ond yn enwedig yn yr ardaloedd difreintiedig rydan ni isio sicrhau ein bod ni yn cefnogi pobl a bod landloriaid cymdeithasol ddim jest yn darparu tai ond yn gallu cefnogi menter a rhoi cyfleoedd i bobl greu busnesau a sicrhau bod mwy o swyddi a chyfleoedd hyfforddiant yn cael eu creu."

Dywedodd y gallai cymdeithasau chwarae rôl economaidd.

"Rydan ni yn gwybod bod 'na nifer o bobl heb waith yn byw yn y sector cymdeithasol.

'Mwy o alw'

"Beth allwn ni 'i wneud fydd dim jest rhoi to dros eu pennau nhw a derbyn budd-dal ar gyfer gwneud hyn a chodi rhent ond gweithio efo nhw a dweud: 'Reit, os oes gennoch chi broblem beth allwn ni 'i wneud i ddatrys honna a beth allwn ni wneud i greu mwy o alw ar gyfer gwaith mewn cymunedau?"

Hon oedd yr adeg iawn i gychwyn cynllun fel hwn, meddai, a byddai'n haws iddo weithio oherwydd sefyllfa fregus yr economi.

"Mae pobl isio gwneud rhywbeth newydd. Hefyd dw i yn meddwl bod lot o bobl yn teimlo efallai bod menter gymdeithasol yn ffordd well ymlaen a'u bod nhw wedi cael llond bol ar y gyfundrefn gyfalafiaeth o safbwynt beth sydd wedi bod yn digwydd efo'r banciau ac yn y blaen."

Targedau

Mae targedau wedi eu gosod er mwyn mesur a fydd Adeiladau Menter yn gweithio, gan gynnwys gweld faint o fusnesau fydd yn cael eu cefnogi a faint o swyddi fydd yn cael eu creu.

Dywedodd Mr Bennett ei fod yn gobeithio y byddai modd cael mwy o gyllid yn y dyfodol.

Roedd y gweinidog Jane Hutt ar y Maes yn croesawu'r cyhoeddiad.

"Mae cydweithio yn ganolog i strategaethau Llywodraeth Cymru ac rwy'n hynod falch ein bod wedi gallu buddsoddi cyllid yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi'r cynllun hwn fydd o fantais i lawr o gymunedau difreintiedig.

"Bydd hefyd yn helpu i sicrhau mwy o gydnabyddiaeth i fanteision y sector menter cymdeithasol a'r hyn y mae'n ei gynnig i fywyd economaidd Cymru."