8,000 o ddiffynyddion yn absennol o'r llys

Alun Jones
Newyddion Ar-lein

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Cymdeithas Brydeinig y Swyddogion Prawf, mae'n broblem "sylweddol a chostus".

Nid oedd bron 8,000 o ddiffynyddion yn bresennol yn llysoedd Cymru yn 2012.

Roedd hynny'n ostyngiad ar y 9,923 a fethodd ag ymddangos yn 2011 ond yn gynnydd o'r 5,143 yn 2010.

Yn ôl Cymdeithas Brydeinig y Swyddogion Prawf, mae'n broblem "sylweddol a chostus".

Cafodd BBC Newyddion Ar-lein y wybodaeth - sy'n cynnwys diffynyddion nad oedd yn y llys wedi gwŷs, tra ar fechnïaeth neu am ddedfryd - wedi cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

'Cyhuddiad'

Y llynedd fe fethodd 2,307 ymddangos gerbron llys yn sgil cyhuddiadau'n ymwneud â throseddau dwyn a thrafod eiddo gafodd eu dwyn, 348 ynghylch troseddau trais yn erbyn y person a 28 yn ymwneud â throseddau rhywiol.

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder: "Mae mwyafrif yn ymddangos o flaen llys pan mae disgwyl iddyn nhw wneud.

"Mae'r sawl sy'n methu â gwneud hynny yn gallu wynebu cyhuddiad o fethu ag ymddangos ac mae'r llys yn gallu cyhoeddi gwarant i'w harestio.

"O dan rai amgylchiadau mae'r llys yn gallu delio â'r achos yn absenoldeb y diffynnydd er mwyn osgoi oedi."

'Costau sylweddol'

Nid oedd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn gallu darparu amcangyfrif o'r costau yn sgil absenoldeb diffynyddion.

Dywedodd Ian Lawrence, Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Brydeinig Swyddogion Prawf: "Mae hyn yn golygu costau sylweddol i drethdalwyr o ran y cymorth cyfreithiol i ddiffynyddion, costau Gwasanaeth Erlyn y Goron, y gwasanaeth llysoedd, a chost cadw pobol yn y ddalfa - gyda rhai ohonyn nhw'n ddieuog.

"At ei gilydd, mae'n golygu costau uchel.

"Dyma'r hyn sydd yn digwydd wrth breifateiddio rhannau helaeth o'r system gyfiawnder".

*Mae achosion troseddau llai difrifol, hynny yw troseddau diannod, yn cael eu clywed yn y llysoedd ynadon.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol