A55: Dau yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Damwain

Mae dau ddyn wedi eu cludo i'r ysbyty wedi gwrthdrawiad ar yr A55 ddydd Mercher.

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans ei alw am 7.58am i'r ddamwain ar y lôn ddwyreiniol yn Llaneurgain.

Aed â'r ddau, y naill yn ei dridegau a'r llall yn ei bumdegau, i Ysbyty Glan Clwyd gydag anafiadau i'w hysgwyddau.

Roedd traffig yn araf iawn rhwng Cyffordd 33 a Chyffordd 33A ac un lôn ynghau.