Cerddwraig yn yr ysbyty

  • Cyhoeddwyd

Mae menyw, aeth yn anymwybodol pan oedd yn cerdded ar Yr Wyddfa nos Fawrth, yn yr ysbyty.

Roedd hi ar lwybr y Pyg ar uchder o 1,000 o droedfeddi.

Hofrennydd o Ganolfan Awyrlu'r Fali aeth â hi i Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Does dim manylion am ei chyflwr eto.