Howell's: Cyn-bennaeth yn ymateb

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ni fydd Ysgol Howell's yn ail agor ym mis Medi oherwydd ansicrwydd ariannol

Mae cyn-bennaeth Ysgol Howell's yn Ninbych, na fydd yn ail-agor ym Medi, wedi honni ei fod yntau a chyn-athrawes yn fychod dihangol.

Roedd yr ysgol wedi honni bod Bernie Routledge a'i gyn-bartner Helen Price, oedd yn bennaeth Adran Addysg Gorfforol, wedi ymddwyn yn amhriodol gyda nifer o ddisgyblion ar wefan Facebook.

Ym mis Mawrth gwrthododd tribiwnlys yr honiadau ac enillodd y ddau achos diswyddo annheg.

Dywedodd Mr Routledge fod aros am setliad ariannol yn "rhwystredig iawn" a bod yr ysgol yn "chwarae gemau" drwy awgrymu bod yr ysgol yn cau oherwydd yntau a Ms Price.

Mewn llythyr i rieni ddydd Gwener dywedodd ymddiriedolwyr na fyddai'r ysgol yn ail-agor oherwydd ansicrwydd ariannol yn sgil cais am iawndal oddi wrth Routledge.

'Chwarae gemau'

Ddydd Mercher dywedodd Mr Routledge fod perchnogion yr ysgol Nicola a Robbie Locke yn "chwarae gemau gwirion."

Dywedodd fod y ddau wedi cynnig swm "chwe ffigwr" o arian iddo fe a Ms Price cyn y tribiwnlys ond ei fod wedi gwrthod y cynnig i sicrhau ei fod yn clirio ei enw.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Bernie Routledge yn dweud bod yr ysgol yn 'chwarae gemau'

Mae Ysgol Howell's wedi bod ar agor ers dros 150 o flynyddoedd, a dywedodd Mr Routledge bod gweld yr ysgol yn cau yn drist iawn.

"Mae'n dorcalonnus bod ysgol yn gallu gweithredu am gyfnod mor hir ac yna mynd i'r wal. Sut gall hynny ddigwydd?"

Straeon perthnasol