Lansio Gwladigidol ar y maes

  • Cyhoeddwyd
Karen Roberts
Disgrifiad o’r llun,
Karen Roberts ym mhabell M@es ger mynedfa'r Steddfod

Tynnu sylw pobl at y ffaith ei bod hi yn ofnadwy o hawdd y dyddiau hyn bod yn rhan o'r byd digidol a chael presenoldeb ar y we oedd y neges mewn cyfarfod ar faes yr Eisteddfod heddiw.

"Erbyn hyn y mae hi'n hynod o hawdd i bobl greu eu cynnyrch eu hunain ar gyfer y we o gymharu â sut oedd hi," meddai Karen Roberts, cadeirydd Gwladigidol, mudiad sydd wedi ei greu i hyrwyddo ac annog defnydd pobl o'r byd digidol yn ei holl agweddau.

Yr oedd hi'n bresennol mewn digwyddiad ym mhabell Prifysgol Caerdydd i dynnu sylw at y cymorth hawdd sydd i'w gael - hyd yn oed ar faes yr Eisteddfod ei hun mewn pebyll fel rhai M@es.

"Yr ydym yn awyddus iawn i ddangos pa mor syml yw hi i greu eich stwff eich hun - mae mor syml y dyddiau hyn," meddai.

Ond pwysleisiodd nad fforwm newydd yw Gwladigidol ond datblygiad o gorff oedd yn cael ei adnabod fel Rhwydwaith Llythrennedd yn y Cyfryngau Cymru a sefydlwyd yn 2005 dan asgell OFCOM.

Yn ei hanerchiad ym mhabell Prifysgol Caerdydd, dywedodd.

"Yr her erbyn hyn yw sut i annog cyfranogiad mwy gweithredol."

Cyn y cyfarfod eglurodd mai'r her iddi hi ac eraill yn y maes yw "rhoi bachyn" i rai nad ydynt yn y maes ar hyn o bryd, a gwneud pobl yn ymwybodol o wasanaethau fel Skype a chyrhaeddiad offer fel ffonau clyfar ac ati.

Yn gefndir i Gwladigidol y mae cyrff fel Cymunedau 2.0 y mae Karen yn Frocer Cenedlaethol iddo.

"Mae llythrennedd digidol yn sgil hanfodol y dyddiau yma ac wrth i dechnolegau cydgyfeiriol sy'n gynyddol ddominyddu'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu, gweithio a chwarae ac rydym yn gobeithio y bydd gweithdai M@es yn annog y defnydd gorau posib o gyfryngau digidol ar draws ystod o wahanol blatfformau, ieithoedd a fformatau hygyrch," meddai.

Y mae M@es ar gael - ar y maes! - gydol yr wythnos hon yn cynnig cymorth ymarferol - a hynny yn y Gymraeg - i bobl a'u cyfeirio at yr holl adnoddau am ddim sydd ar gael i hwyluso'u ffordd a thawelu unrhyw ofnau sydd gan bobl ynglŷn â chyfryngau digidol newydd.

"Mae Gwladigidol yn gobeithio cynnal hefyd dri neu bedwar o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn," meddai Karen.

Yn y cyfamser mae wedi sefydlu calendr ar-lein a ddadorchuddiwyd ddydd Mercher o weithgareddau a digwyddiadau digidol yng Nghymru a thu hwnt.

"Siop un stop os hoffwch chi sy'n tynnu'r cyfan ynghyd," meddai Karen.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol