'Angen stondinau bwyd a diod lleol' ar y Maes

  • Cyhoeddwyd
Y patio bwyd ar y Maes yn Ninbych
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr Eisteddfod eu bod yn hysbysebu am gwmnïau lleol i werthu bwyd a diod ar y Maes

Fe ddylai busnesau sydd yn gwerthu bwyd a diod ar Faes yr Eisteddfod fod yn rhai lleol, yn ôl un o gynghorwyr blaenllaw Cyngor Sir Ddinbych.

Dywed Eryl Williams, dirprwy arweinydd y cyngor, sydd yn gyfrifol am bortffolio addysg, bod y cwmnïau yn rhai sydd yn dod o Loegr.

Ychwanegodd fod peidio â rhoi cytundebau i fusnesau'r sir yn "sarhad".

"Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn bod cynhyrchwyr lleol i gyd yn cael gwerthu eu cynnyrch yma yn lleol.

"Fasa fo yn newid delwedd y 'Steddfod ar draws y sir i gyd lle bynnag y byddai. Fysa yn ddigon hawdd i gaffi o Gorwen fod yn rhedeg rhywle, a chaffi o'r Rhyl neu Brestatyn efo pobl yn siarad Cymraeg yn gweithio yno, a chreu arian i bobl yn lleol," meddai.

Nawdd

Mae'n dweud y dylai hyn ddigwydd bob blwyddyn yn lle bynnag mae'r Brifwyl yn cael ei chynnal.

Dywedodd os mae'r broblem yw bod busnesau lleol yn methu â fforddio talu'r swm i'r Eisteddfod am logi stondinau bwyd y dylen nhw gael nawdd:

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynghorydd Eryl William wedi galw am roi cytundebau bwyd i gwmnïau lleol

"Os mai arian ydy o mi fasa cynghorau sir neu ryw fath o grantiau sydd yn dod yn genedlaethol o Gaerdydd yn gallu sicrhau hynny er mwyn cael y mewnbwn lleol i mewn i'r Steddfod.

"'S'dim byd gwaeth na gofyn am hufen iâ a ma' nhw'n ateb yn Saesneg, 'What do you want gov' - bod rhywun o Fanceinion neu rywle yn gwerthu fo. Mae o'n drist."

Proses agored

Ond mae'r Brifwyl yn dweud eu bod nhw'n hysbysebu am gwmnïau lleol i werthu bwyd a diod ar y maes a bod busnesau lleol yn cael eu defnyddio eleni.

"Mae'n cael ei wneud yn gyhoeddus ac mae croeso i unrhyw gwmni drio," meddai'r Prif Weithredwr Elfed Roberts.

"Mae dogfennau tendro yn annog yr arlwywyr i gynnig cynnyrch o Gymru.

"Mae'r ffaith fod 12 o arlwywyr yma eleni, a bod 'na naw yn dod o Gymru, yn brawf o hynny."

"Mi ddaru ni gydweithio hefo Cyngor Sir Ddinbych a chynnal cyfarfod ble roeddan ni'n gwahodd cwmnïau lleol o bob math. Mae'n iawn i gynghorydd ddweud hyn, ond mae angen i'r cynghorwyr sylweddoli be 'da ni'n ei wneud.

"Mae'r broses yn broses agored. Ma' arian arlwywyr yn bwysig i ni i helpu ni dalu'n ffordd. Mae gwasanaeth a phrofiad arlwywyr yn bwysig er mwyn sicrhau bod ni'n gallu gwasanaethu pobl ar y Maes.

"O'r arlwywyr, mae 'na nifer o'r ardal leol. Yn Y Pantri, mae 'na lond lle o gynhyrchwyr lleol i sir Ddinbych, sir Conwy a sir Fflint."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol