Barn yn gwerthu mwy

  • Cyhoeddwyd
Y sesiwn yn y Babell Lên
Disgrifiad o’r llun,
Roedd sesiwn yn y Babell Lên ddydd Mercher i drafod y wasg Gymraeg

Mae Golygydd Barn yn dweud bod hi'n ymddangos mai ffigyrau rhifyn dwbl diwetha'r cylchgrawn oedd y rhai uchaf erioed.

Dywedodd Vaughan Hughes bod rhifyn mis Gorffennaf ac Awst wedi gwerthu ryw 1,500 o gopïau a bod gwerthiant y cylchgrawn misol yn gyffredinol wedi cynyddu.

"Mis ar ôl mis 'da ni wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwetha' 'ma i agos iawn i ryw 1,200 ers rhyw ddwy neu dair blynedd," meddai.

Roedd yn gwneud ei sylwadau yn ystod sesiwn yn y Babell Lên oedd yn cael ei chadeirio gan y newyddiadurwr a'r colofnydd Gwilym Owen. Trafod y wasg Gymraeg oedd y panelwyr, oedd hefyd yn cynnwys Dylan Iorwerth a Karen Owen.

'Llai yn prynu'

Dywedodd Vaughan Hughes bod y newyddion bod cylchrediad Barn ar i fyny yn "nodyn gobeithiol" ac mae nid ffenomenon i'r wasg Gymreig yn unig yw bod llai o bobl yn prynu newyddion ar ffurf print erbyn hyn:

"Mae gwerthiant papurau yn mynd i lawr ac mae o'n broblem i ni gyd. 'Da ni yn licio meddwl yng Nghymru mai ni ydy'r unig genedl dan haul...sydd dan bwysau. Mae'r wasg i gyd dan bwysau ac mae o'n broblem i ni gyd."

Rhybudd Dylan Iorwerth, sy'n Olygydd Gyfarwyddwr Golwg, oedd bod yn rhaid i newyddiadurwyr greu cynnyrch ar y we neu y byddai dyfodol y wasg Gymraeg gyfan yn simsan:

"Mae pobl ifanc yn darllen mwy rwan nag oedden nhw erstalwm. Maen nhw'n darllen ar sgrin, ar ffôn symudol, ar iPad neu beth bynnag.

"Yr her fawr i ni ydy gweithio allan lle mae'r diwydiant print yn mynd i weithio ochr yn ochr a sicrhau bod y Gymraeg yn cadw ei lle yn y cyfryngau newydd 'ma, achos os na wnaiff hi mi fydd hi farw ac mi fydd bob cylchgrawn a phapur newydd yn marw efo hi."