Martyn Croydon yw Dysgwr y Flwyddyn

  • Cyhoeddwyd
Martyn CroydonFfynhonnell y llun, Arall

Cyhoeddwyd mai Martyn Croydon yw enillydd gwobr Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Gwnaed y cyhoeddiad yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Dinbych a'r Cyffuniau.

O Kiddeminster y daw Martyn yn wreiddiol, ond mae nawr yn byw ym mhentref Llannor ym Mhen Llŷn.

Dywedodd ei fod wedi gwirioni gyda Phen Llŷn ers cyn cof, a phan ddaeth y cyfle fe symudodd draw i Gymru i fyw, i redeg ei fusnes creu gwefannau ac i astudio gyda'r Brifysgol Agored.

Dechreuodd Martyn ddysgu Cymraeg gan ddefnyddio llyfrau a thros y we, ond ar ôl symud, dechreuodd fynychu gwersi Cymraeg ym Mhwllheli.

Erbyn hyn mae Martyn wedi pasio'i arholiad Lefel A Cymraeg ac yn gweithio fel tiwtor Cymraeg ers Medi 2012.

Mae o yn yn weithgar iawn yn ei gymuned leol, ac mae hyn yn rhoi cyfle iddo ddefnyddio'i Gymraeg bob dydd, ac mae'n gwirfoddoli gyda'i bapur bro lleol, Llanw Llŷn.

Disgrifiad,

Alun Rhys fu'n holi Martyn Croydon

Mae Martyn yn parhau i redeg ei gwmni gwefan o'i gartref.

Meddai Jon Leslie Thomas ar ran y beirniaid: "Roedd safon y cystadleuwyr eleni'n hynod o uchel, nid yn unig ymysg y rheini a gyrhaeddodd y rownd derfynol ond hefyd ymysg y rheini a fu'n cystadlu yn gynharach eleni.

"Mae'n rhaid llongyfarch pawb a fu'n rhan o'r gystadleuaeth eleni.

"Mae cael cyfle i feirniadu'r gystadleuaeth wedi bod yn anrhydedd fawr."

Ychwanegodd Janet Barlow, Prif Weithredwr y noddwyr, Agored Cymru: " Mae'r ymroddiad a safon yn eithriadol o uchel, ac mae Agored Cymru'n falch i fod yn noddi digwyddiad a gweithgaredd mor boblogaidd am yr ail flwyddyn yn olynol."