Ieuan Wyn yw Prif Gerddor yr ŵyl

  • Cyhoeddwyd
Ieuan Wyn
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ieuan Wyn yn yn derbyn ysgoloriaeth gwerth £2,000

Ieuan Wyn o Gaerdydd yw enillydd cystadleuaeth Tlws y Cerddor yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau.

Roedd gofyn am ddarn corawl digyfeiliant seciwlar rhwng pedwar a saith munud o hyd.

Ganwyd Ieuan Wyn yn yr Eglwys Newydd, Caerdydd.

Ar ôl derbyn ei addysg uwchradd yn ysgolion Plasmawr a Glantaf, symudodd i Fangor i astudio Cerddoriaeth yn y Brifysgol.

Wedi hynny, addysgwyd ef ymhellach ar gwrs M.Sc. Peirianneg a Chynhyrchu Cerddoriaeth yn yr Atrium, Prifysgol De Cymru.

Yn ogystal â derbyn Tlws y Cerddor, sydd yn rhoddedig gan Urdd Cerddoriaeth Cymru , mae'r enillydd yn derbyn gwobr ariannol o £500 sydd yn cael ei rhoi gan Gymdeithas Gorawl Dinbych.

Prydferth

Hefyd mae yna ysgoloriaeth gwerth £2,000 gan yr Eisteddfod Genedlaethol i hyrwyddo gyrfa'r cyfansoddwr buddugol.

Fe wnaeth wyth ymgeisio am y Tlws.

Roedd y beirniaid Sioned James ac Owain Llwyd yn cytuno fod gwaith Fi - Ieuan Wyn - yn haeddu'r wobr.

Yn ôl y beirniaid roedd cyfansoddwr wedi dewis alaw syml a phrydferth wedi'i phlethu â harmonïau soniarus a hudol.

Meddai'r beirniaid: "Mae natur y darn yn gweddu i unrhyw gôr amatur cyfoes ac mae'n ddarn gafaelgar o'r bar cyntaf.

"Er yn syml ar yr olwg gyntaf, mae'r harmonïau'n gyfoethog ac mae dynameg amrywiol y darn yn gofyn am gryn ddisgyblaeth lleisiol.

Côr Caerdydd

"Ceir uchafbwynt naturiol ac effeithiol, ond efallai nad yw'r diweddglo yr un mor drawiadol â chyffyrddiadau eraill yn y gwaith. "

Ers cwblhau ei addysg, mae wedi bod yn gweithio fel recordydd sain i gwmni adnoddau 'Gorilla' yng Nghaerdydd.

Mae o wedi trefnu nifer o ganeuon i'w darlledu ar Cyw a Stwnsh ar S4C.

Dros y blynyddoedd, mae Ieuan hefyd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Cân i Gymru dair gwaith gan gynnwys ennill y drydedd wobr yn 2008

Mae'n aelod o Gôr Caerdydd ers blynyddoedd a thrwy hynny y cafodd y cyfle cyntaf i drefnu ac ysgrifennu gweithiau corawl.

Yn ddiweddar, cafodd gomisiwn i ysgrifennu darn gwreiddiol ar gyfer y côr; mae'r darn 'Caerdydd' bellach i'w glywed ar gryno-ddisg newydd y côr a chafodd ei berfformio gan Aelwyd y Waun Ddyfal yng Nghystadleuaeth Côr Cymru 2013.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol