Eisteddfod: Lluniau dydd Iau / Thursday's pictures

  • Cyhoeddwyd
Llenyddiaeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Gwenno tu allan i babell Llenyddiaeth Cymru yn hysbysebu’r Stomp sydd wedi ei symud o’r Babell Lên i’r Pagoda gan fod disgwyl cynifer o bobl ar y maes nos Wener i weld Edward H / Gwenno by the Literature Wales tent
Dewi 'Pws' Morris
Disgrifiad o’r llun,
Dewi 'Pws' Morris yn edrych ymlaen i berfformiad olaf ei grŵp enwog Edward H Dafis nos Wener / Actor, singer, writer, composer, comedian Dewi 'Pws' Morris looking forward to the last ever performance by his band, Edward H Dafis
Disgrifiad o’r llun,
Bryn Fôn a'r band yn barod am eu perfformiad yn y Pafiliwn nos Iau / Bryn Fôn and band ready for their performance on Thursday evening
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cogydd Bryn Williams yn westai ar raglen Dafydd a Caryl o'r maes carafannau / The chef Bryn Williams was a guest on the Dafydd and Caryl show from the caravan field at the Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Dawnswyr Môn yn perfformio 'Sawdl y Fuwch' ar lwyfan Tŷ Gwerin/ Dawnswyr Môn perfforming 'Sawdl y Fuwch' on the Tŷ Gwerin stage
Disgrifiad o’r llun,
Geoff Hardman o Gaerwen, Ynys Môn yn mwynhau perfformiad Dawnswyr Môn ar lwyfan Tŷ Gwerin / Geoff Hardman from Gaerwen, Anglesey enjoying a performance by Dawnswyr Môn on the Tŷ Gwerin stage
Disgrifiad o’r llun,
Dreigiau coch a phafiliwn pinc / Red dragons and a pink pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Awyr dymhestlog uwchben y ciw'n aros i weld Genod y Calendr yn y Theatr / A stormy sky above the Theatre
Disgrifiad o’r llun,
Ydych chi'n eistedd yn gyfforddus? / Are you sitting comfortably?
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Jones o Ddyffryn Nantlle yn aros tu allan i'r babell fwyd / Dewi Jones from Nantlle Valley waiting outside the food pavilion
Disgrifiad o’r llun,
"Gymrwch chi halen a finegr?" Gwraig mewn het patrwm William Morris yn prynu pysgod a sglodion / "Salt and vinegar?" A lady in a William Morris hat buying fish and chips
Disgrifiad o’r llun,
David Owen o Ddyffryn Clwyd bu’n cystadlu yn y Llefaru Unigol Agored. Mae’n rhedeg cwmni tacsis yn Y Rhyl ac yn mwynhau rhedeg / David Owen was competing in the Open Solo Recitation on the Pavilion stage
Disgrifiad o’r llun,
Y llwybr hir at y llwyfan! / The long and winding road to the pavilion stage!