Saethu: Achos wedi ei gyfeirio i'r IPCC

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,

Casnewydd

Mae achos wedi ei gyfeirio i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu wedi i fenyw farw a dyn gael ei anafu'n ddifrifol.

Cafodd plismyn arfog eu galw i Seabreeze Avenue oddi ar Stryd Willenhall yng Nghasnewydd am 8.45 fore Iau.

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ond bu farw menyw 46 oed.

Mae'r dyn 49 oed yn cael llawdriniaeth.

Credir nad oedd unrhyw un arall yn gysylltiedig â'r digwyddiad ac roedd y ddau yn adnabod ei gilydd, meddai'r heddlu.

Roedd y ddau wedi bod yn briod ond wedi gwahanu.

Ymchwiliad

Cafwyd hyd i wn ar y safle, ac mae'r Heddlu wedi cau Seabreeze Avenue a Stryd Willenhall tra bod ymchwiliad fforensig yn parhau.

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd y ddau ar hyn o bryd.

Dywedodd y Prif Arolygydd Huw Nicholas: "Mae hwn yn achos trasig ac ein blaenoriaeth yw rhoi'r gefnogaeth briodol i deuluoedd rheiny sydd yn rhan ohono, ac ymchwilio i ddarganfod beth ddigwyddodd y bore yma."

"Gallaf ddweud bod y ddau wedi bod mewn perthynas a oedd wedi denu sylw'r heddlu. Am y rheswm yma rydym ni wedi cyfeirio'r mater i'r IPCC."

Tyst

Mae Sam Williams, 33, yn byw ar Seabreeze Avenue, ac roedd yn un o'r cyntaf ar y safle ddydd Iau.

"Ychydig cyn 9 o'r gloch clywais ergyd. Roeddwn i'n meddwl mai car yn tanio'n ol oedd o.

"Dechreuais fynd i lawr y grisiau ac roedd fy mhartner yn mynd allan a clywais ergyd arall.

"Yna clywais hi'n sgrechian. Roedd hi ar y ffon gyda'r Heddlu."

Aeth Mr Williams at y ceir a gwelodd dau berson ar lawr.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Heddlu wedi cau'r safle tra bod ymchwilwyr fforensig yn gweithio

"Gwelais y dyn ar y llawr ac roedd o'n anadlu, ond roedd o mewn cyflwr ofnadwy. Roedd y ddynes ar ei ffrynt ac roedd yn edrych fel ergyd agos.

"Roedd yna wn a dau getrisen ar y llawr.

"Dydy o heb fy nharo i eto."

'Anarferol'

Dywedodd Victoria Neill, 26 oed, ei bod wedi clywed y saethu.

"Gwelais ddau berson yn gorwedd yn y stryd y naill ochr a'r llall i gar oedd wedi ei barcio yng nghanol y stryd".

"Roeddwn i'n meddwl mai dau ddyn oedden nhw, ond doeddwn i methu gweld yn iawn, roedden nhw'n wynebu'r llawr."

"Roedd drysau'r car a'r bŵt ar agor, oedd yn anarferol."

Mae Phil Passey, 30, yn byw ar y stryd.

"Dydych chi ddim yn disgwyl dod oddi ar y brif ffordd a gweld yr heddlu.

"Mae hi'n ddistaw iawn yma, does byth unrhyw drwbwl.

"Mae wedi digwydd yn agos iawn i fy nhŷ i. Mae'n frawychus."