Theatr: 'Gwledd o ysgrifennu'

  • Cyhoeddwyd
'Rhwng Dau Fyd'Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'Rhwng Dau Fyd' yn gyfuniad o dair drama wahanol, sy'n ymateb cyfoes i chwedl Blodeuwedd

Bydd ffrwyth prosiect diweddara' Theatr Genedlaethol Cymru i'w weld fis nesa', wrth i'r cwmni gyhoeddi eu harlwy ar gyfer y misoedd nesa'.

Mae'n benllanw Prosiect Cyfarwyddo sydd yn cael ei redeg gan gwmni Living Pictures gyda chydweithrediad Theatr Genedlaethol Cymru a Sherman Cymru.

Yn 'Rhwng Dau Fyd', bydd tri cyfarwyddwr sydd wedi bod yn mynychu'r cwrs ers Medi 2012 yn cyfarwyddo drama yr un gyda'r cyfan yn cael ei berfformio ar un noson.

Y cyfarwyddwyr yw Ffion Haf, Wyn Mason a Ffion Dafis.

Ymateb cyfoes fyddan nhw i chwedl Blodeuwedd ar ffurf tair drama newydd: 'Gwagle' gan Branwen Davies, 'Man Gwyn Man Draw' gan Meic Povey, a 'Marjori' gan Caryl Lewis.

'Gwledd o ysgrifennu newydd'

Mae'r tair drama wedi eu comisiynu'n arbennig ar gyfer y prosiect.

Byddan nhw'n cael eu perfformio ym mis Medi yn theatr Sherman Cymru, Caerdydd.

Yn ôl cyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru, Arwel Gruffydd, mae'r gwaith yn "wledd o ysgrifennu newydd".

Ym mis Tachwedd, bydd y theatr yn cyflwyno drama newydd gan Aled Jones Williams, sydd eto wedi'i chomisiynu yn arbennig ar gyfer y cwmni, ac ar gyfer un actor yn penodol.

Bydd Owen Arwyn yn chwarae rhan diddanwr plant ifanc, Handi Al, yn 'Pridd' ac yn gweld bywyd o berspectif arall wedi i bopeth droi ben i waered.

Yn dilyn llwyddiant 'Blodeuwedd' yn gynharach yr haf hwn, bydd y cwmni'n teithio gydag addasiad arbennig ar gyfer theatrau yn ystod mis Chwefror 2014, gan ymweld â chanolfannau a theatrau ar draws Cymru.

Pontio

Yn gynharach yn yr wythnos, cyhoeddodd Theatr Genedlaethol Cymru mai nhw fydd yn gyfrifol am y cynhyrchiad theatr cyntaf i'w lwyfannu yn theatr newydd Pontio ym Mangor.

Mewn partneriaeth â Phontio a Chwmni'r Fran Wen, byddan nhw'n llwyfanu addasiad newydd o nofel T. Rowland Hughes, 'Chwalfa'

Wedi ei gyfarwyddo gan Arwel Gruffydd, bydd y cynhyrchiad yn cofnodi anghydfod diwydiannol enwocaf a mwyaf poenus gogledd Cymru a'r diwydiant llechi.

Dywedodd Arwel Gruffydd:

"Roedd cynhyrchiad bythgofiadwy Cwmni Theatr Gwynedd o nofel hynod T. Rowland Hughes, O Law i Law, dan gyfarwyddyd y diweddar Graham Laker, yn garreg filltir a nododd tipyn o adfywiad yn hanes y theatr Gymraeg.

"Rydym ni fel cwmni, ers i Theatr Gwynedd gau, fel llawer o'r cyhoedd, wedi gweld eisiau theatr prif ffrwd sylweddol ei maint yn ardal Bangor oddi ar hynny. Ar lefel bersonol, cefais i fy swydd gyntaf erioed ar lwyfan proffesiynol, a lawer tro wedi hynny, gyda Chwmni Theatr Gwynedd.

"A gyda bod T. Rowland Hughes, fel minnau, yn un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol y Gogledd, rhwng pop peth, bydd y cynhyrchiad hwn o Chwalfa, a'r bartneriaeth arbennig hon gyda Phontio a Chwmni'r Fran Wen, yn rhyw fath ar ddychwelyd at wreiddiau. A gyda phrif thema'r cynhyrchiad mor berthnasol i'r ardal, bydd hwn yn gynhyrchiad wedi ei wreiddio yn ardal Bangor ond a fydd iddo apêl a pherthnasedd cenedlaethol."

Bydd 'Chwalfa' yn ymddangos yn theatr Pontio yn mis Medi 2014.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol