Ymgyrch Pallial: Rhagor o gwynion yn erbyn John Allen

  • Cyhoeddwyd
John Allen yn cyrraedd Llys Ynadon Yr Wyddgrug ddechrau mis Awst
Disgrifiad o’r llun,
John Allen yn cyrraedd Llys Ynadon Yr Wyddgrug ddechrau mis Awst

Mae llys wedi clywed bod rhagor o bobl wedi cysylltu â'r heddlu ynghylch dyn sydd wedi ei gyhuddo o gamdrin pymtheg o blant yn rhywiol y gorffennol.

Mae John Allen, 72 oed o Ipswich yn Suffolk, wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau yn ymwneud â 14 o fechgyn ac un ferch, a oedd rhwng saith a phymtheg oed.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod wyth o bobl eraill wedi cysylltu â'r heddlu i wneud cwynion.

Nid yw Mr Allen wedi pledio, ond dywed ei gyfreithiwr ei fod yn bwriadu gwadu'r holl gyhuddiadau.

Fe gafodd ei gadw yn y ddalfa, ac fe fydd yn ymddangos o flaen llys eto ddiwedd mis Hydref.

Cafodd Mr Allen ei arestio a'i gyhuddo wythnos diwethaf ac ymddangosodd gerbron Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 1 Awst wedi ei gyhuddo o 32 o droseddau, gan gynnwys 22 ymosodiad anweddus, yn y cyfnod rhwng 1968 a 1989.

Dywedodd yr erlynydd Karen Mullin bod "wyth o ddioddefwyr eraill" wedi cysylltu â'r heddlu ers ymddangosiad cyntaf Mr Allen yn y llys, a bod yr heddlu yn gwneud trefniadau i'w cyfweld nhw mor fuan â phosib.

Dywedodd John Gibson, sy'n amddiffyn Mr Allen: "Pan mae fy nysgedig gyfaill yn cyfeirio at 'ddioddefwyr'... mae Mr Allen yn gwadu'r honiadau hyn."

"Mae'n well defnyddio 'cyhuddwyr'... Rwy'n gwybod mai pedantiaeth yw e."

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC: "Y gair rydw i'n ei ddefnyddio yw achwynwyr."

Cafodd Mr Allen ei arestio gyntaf ym mis Ebrill gan swyddogion Ymgyrch Pallial, ymchwiliad gan yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol i honiadau o gamdrin plant mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru yn y gorffennol.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol