'Braf a phrysur' ar y Maes

  • Cyhoeddwyd
Y Maes ddydd Iau
Disgrifiad o’r llun,
Daeth 19,864 o bobl i'r Maes ddydd Iau

Bu diwrnod prysur a braf arall ar Faes yr Eisteddfod yn Ninbych wrth i 19,864 gerdded drwy'r gatiau.

Roedd teilyngdod unwaith eto yn y brif seremoni. Glesni Haf Jones, neu 'Famau Dwi', oedd yn fuddugol yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama.

Drama am noson iâr merch ifanc o'r enw Tryweryn yw 'Dŵr Mawr Dyfn', merch sydd ar fin priodi gŵr sydd dipyn yn hŷn na hi, dyn oedd yn arfer bod yn gariad i'w mam.

Dywedodd Geraint Lewis, wrth draddodi'r feirniadaeth yn y Pafiliwn ddydd Iau fod Ms Jones yn berchen ar "ddawn ysgrifennu - a phob clod iddi am ddefnyddio ffurf theatrig i gyfathrebu teimladau ac emosiynau mewn ffordd mor gyffrous."

'Pinacl oes'

Gwobrwywyd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg i Alwyn R. Owens o Ynys Môn.

Dywedodd Mr Owens, peirianydd wedd wedi bod yn ymwneud â thechnoleg a gwyddoniaeth yn y Brifwyl ers blynyddoedd : "Mae'n binacl oes o ymwneud â thechnoleg a gwyddoniaeth, yn arbennig yn yr Eisteddfod - efo'r Babell Wyddoniaeth a chystadlaethau, yn ogystal â sioeau a phasiantau."

Gŵr arall gafodd ddiwrnod da oedd Joshua Owen Mills, wrth iddo gwblhau'r 'dwbl' trwy ennill Medal Goffa Osborne Robert - gwobr sy'n cydfynd â'r ysgoloriaeth enillodd ddydd Mercher, sef Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts.

Mae hi'n addo ychydig o law dros nos ond gyda 'chydig o lwc gall eisteddfodwyr ddisgwyl diwrnod hwylus arall o haf yn Sir Ddinbych ddydd Gwener.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol