Gig Edward H ar y maes: 'Dim problem'

  • Cyhoeddwyd
Ardal y llwyfan perfformio
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o weithgareddau yn digwydd ar y maes nos Wener

Mae Prif Weithredwr yr Eisteddfod yn obeithiol na fydd perfformiad Edward H Dafis ar y maes yn amharu ar gystadleuaeth y corau yn hwyrach.

Dyma fydd gig olaf y grŵp ac mae disgwyl i filoedd ddod i'w gweld yn canu ar y Llwyfan Perfformio. Ar yr un pryd fe fydd cystadleuaeth y corau yn cael ei chynnal yn y pafiliwn a'r stomp yn digwydd yn y Pagoda.

Ar y Post Cyntaf fe ddywedodd un o'r aelodau, Cleif Harpwood eu bod yn pryderu y bydd yn rhaid codi lefel y sain os bydd yna gynulleidfa fawr yn gwrando a'u bod nhw ddim eisiau amharu ar weddill y gweithgareddau ar y maes. Y cyfaddawd meddai oedd efallai, "mynd ar y llwyfan ychydig yn hwyrach."

Ond mae Elfed Roberts wedi dweud ei bod nhw yn bwrpasol wedi penderfynu ble i leoli'r llwyfan ac yn hyderus na fydd yna broblem:

"Da ni wedi dewis lleoliad y llwyfan perfformio i sicrhau bod 'na ddim amharu ar y pafiliwn a hyd yma yn ystod yr wythnos dydy o ddim wedi amharu ar y pafiliwn a dyna ydy'r nod."

Ddydd Iau fe gynhaliwyd cyfarfod brys i drafod y trefniadau ac mae'n dweud ei bod nhw wedi asesu'r sefyllfa: "Da ni yn ffyddiog bod 'na le i 3,500 i weld y cyfan sydd ar y llwyfan. Mae 'na le i fwy wrth gwrs ond ella fydd y rhai ychwanegol methu gweld y grŵp ond yn gallu clywed y grŵp."

Am fod Edward H yn canu ar y maes mi allith pobl sydd yn prynu tocyn i fynd i'r eisteddfod ddydd Gwener weld y perfformiad yn y nos. Mae 'na hefyd gyfle i brynu tocyn rhatach i gael mynediad i'r maes yn hwyrach yn y dydd.

Gwadu bod nifer uchel o docynnau wedi eu gwerthu yn barod wna'r Prif Weithredwr: "Mae yna bob math o straeon ynglŷn â bod 'na filoedd o docynnau wedi eu gwerthu. Dydy hynny ddim yn wir achos dydyn nhw ddim yn cael eu gwerthu tan 4.30pm heddiw ma."

Rheol Iaith

Yn ystod yr wythnos mae yna gwyno wedi bod ynghylch fideo a sicrhaodd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn Y Lle Celf sydd yn cynnwys geiriau Saesneg. Mae rhai wedi dweud bod hyn yn torri rheol iaith y steddfod.

Mi fydd yna drafodaeth yn cael ei chynnal meddai Elfed Roberts cyn dod i benderfyniad. Ond dydy o ddim eisiau gweld y Saesneg ar y maes: "Fy nymuniad personol i ydy bod y rheol iaith yn cael ei chadw ato drwy'r steddfod i gyd."

Yr Wythnos

Disgrifiad o’r llun,
Mae Elfed Roberts yn dweud bod hi wedi bod yn eisteddfod 'hapus ofnadwy'

Wrth gloriannu'r wythnos yn Ninbych ar y Post Cyntaf dywedodd bod hon wedi bod yn eisteddfod 'hapus ofnadwy' gyda phopeth 'wedi mynd yn rhwydd':

"Mae o yn beth da bod chi yn cyfarfod pobl ar y maes ma sydd yn dweud, 'Nes i fwynhau hwnna' achos dathliad ydy'r steddfod de a dod yma ydan ni i ddathlu'r ffaith bod gennon ni iaith a diwylliant."

Dywedodd bod awgrym Carwyn Jones y byddai yn hoffi gweld yr eisteddfod yn parhau i deithio yn 'newyddion da'.

Ddydd Iau mi oedd o efo criw ar y maes o Sir Fynwy oedd yn dweud eu bod nhw eisiau i'r brifwyl ddod i'w hardal nhw yn 2016. Mae clywed y brwdfrydedd yna yn cadarnhau iddo fod hi'n bwysig iddi fynd i ardaloedd gwahanol yng Nghymru:

"Pan dach chi yn cael pobl di- Gymraeg fel oedd yna ddoe efo ni yn dweud bod nhw yn mynd i wneud popeth fedran nhw o fewn eu gallu i sicrhau bod yr eisteddfod yn cael ei chynnal yno - mae hynny yn beth da."

'Trafodaeth gall'

Roedd o hefyd yn gobeithio y byddai modd cynnal 'trafodaeth gall' rhwng y llywodraeth a'r eisteddfod pan fydd casgliadau'r Tasglu yn cael eu cyhoeddi.

Cafodd y grŵp hwnnw ei sefydlu'r llynedd i edrych ar sut y gellid moderneiddio'r brifwyl.

"Dw i yn gobeithio byddwn ni yn gallu cael trafodaeth gall amdanyn nhw efo'r gwleidyddion a'r gweision sifil ac y bydd yna barodrwydd ar y ddwy ochr i drafod.

"Bydd yna hefyd barodrwydd ar y llywodraeth i ystyried ychwanegu at adnoddau'r steddfod er mwyn i ni fedru parhau i ddatblygu i ddenu rhagor o bobl i'r ŵyl."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol