BBC Cymru Fyw

Dyn mewn cyflwr difrifol iawn wedi saethu Casnewydd

Published
image copyrightArall
image captionCafodd heddlu arfog eu galw fore Iau

Mae Heddlu Gwent wedi dweud bod dyn 49 oed yn parhau i fod mewn cyflwr difrifol iawn ond sefydlog yn yr ysbyty wedi'r saethu yng Nghasnewydd ddydd Iau.

Mae'r heddlu'n ymchwilio o hyd wedi i fenyw 46 oed farw.

Y fenyw oedd Caroline Parry o Gasnewydd.

Cafodd plismyn arfog eu galw i Seabreeze Avenue oddi ar Stryd Willenhall yng Nghasnewydd am 8.45 fore Iau.

Dywedodd yr heddlu fod y saethu'n "drychinebus".

Mae achos wedi ei gyfeirio i Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Gwahanu

Cafodd y ddau eu cludo i Ysbyty Brenhinol Gwent ond bu farw'r fenyw.

Roedd y ddau wedi bod yn briod ond wedi gwahanu.

Dywedodd y Prif Arolygydd Huw Nicholas: "Roedd y ddau mewn perthynas o'r blaen a hyn wedi dod i sylw'r heddlu.

"Am y rheswm hwn rydym ni wedi cyfeirio'r mater i'r comisiwn."

media captionCasnewydd

Dywedodd yr IPCC: "Mae'r cyfeirio'n ymwneud â chyswllt rhwng yr heddlu a'r cwpl cyn y digwyddiad.

"Ond mae yna ymchwiliad yn cael ei gynnal gan yr heddlu i'r saethu a dyna yw'r flaenoriaeth ar hyn o bryd."

Cafwyd hyd i wn ar y safle a chafodd yr ardal ei chau.

Mae'r heddlu wedi dweud eu bod yn rhoi cefnogaeth i deuluoedd y ddau.

Tyst

Mae Sam Williams, 33, yn byw ar Seabreeze Avenue ac roedd yn un o'r cyntaf ar y safle ddydd Iau.

"Ychydig cyn naw o'r gloch clywais i ergyd. Roeddwn i'n meddwl mai car oedd e.

"Dechreuais fynd i lawr y grisiau ac roedd fy mhartner yn mynd allan a clywais ergyd arall.

"Yna clywais hi'n sgrechen. Roedd hi ar y ffôn gyda'r heddlu."

Aeth Mr Williams at y ceir a gwelodd ddau berson ar lawr.

image captionMae'r heddlu wedi cau'r safle tra bod ymchwilwyr fforensig yn gweithio

"Gwelais y dyn ar y llawr ac roedd yn anadlu ond roedd mewn cyflwr ofnadwy.

"Roedd yna wn a dau getrisen ar y llawr."

'Anarferol'

Dywedodd Victoria Neill, 26 oed, ei bod wedi clywed y saethu.

"Gwelais ddau berson yn gorwedd yn y stryd y naill ochr a'r llall i gar oedd wedi ei barcio yng nghanol y stryd".

"Roeddwn i'n meddwl mai dau ddyn oedden nhw ond doeddwn i ddim yn gweld yn iawn, roedden nhw'n wynebu'r llawr."

"Roedd drysau'r car a'r bŵt ar agor, oedd yn anarferol."