Tai cydweithredol yn derbyn arian

Adeiladu Image copyright Not Specified
Image caption Bydd yr ardaloedd peilot yn derbyn bron i £2,000 gan Lywodraeth Cymru

Mi fydd cynllun i godi tai cydweithredol yng Nghaerfyrddin, Caerdydd a Chasnewydd yn derbyn bron £2,000 gan Lywodraeth Cymru.

Yn ôl y Gweinidog Tai, Carl Sargeant, mae 'na botensial i ddarparu tuag 89 o dai yn y tair ardal beilot yma.

O dan gynlluniau tai cydweithredol mae modd i bobl ddod at ei gilydd a phrynu tir er mwyn codi tai arno.

Fe all y bobl hynny wedyn brynu cyfranddaliadau yn y tai newydd.

Mae Llywodraeth Cymru, meddai'r gweinidog, wedi ymrwymo i ddatblygu ffyrdd newydd o ddarparu tai ac mae'r arian yn gam positif ymlaen.

'Yn fforddiadwy'

"Mae'r rhai sydd wedi dangos diddordeb mewn tai cydweithredol yn y tair ardal beilot yn dweud eu bod eisiau gwneud am fod y tai yn fforddiadwy a'u bod eisiau datblygu a byw mewn cymunedau newydd," meddai Mr Sargeant.

Dywedodd Dave Palmer o Ganolfan Cydweithredol Cymru: "Mae'r cyhoeddiad yn un rydyn ni yn ei groesawu ac yn dod ar adeg bwysig pan rydyn ni wrthi yn datblygu tai cydweithredol yng Nghymru.

"Bydd yr arian yn ein cynorthwyo i adeiladu cartrefi newydd ac yn dangos sut mae tai cydweithredol yn medru cynnig opsiwn fforddiadwy yma yng Nghymru."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.