Ymchwilio i farwolaeth yn y cymoedd

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod yn ymchwilio wedi i gorff gael ei ddarganfod ger Aberdâr, Rhondda Cynon Taf ddydd Gwener.

Cafodd corff dynes 25 oed ei ddarganfod mewn tŷ yng Nghwmbach am 9.25 fore Gwener.

Nid ydy'r heddlu yn trin y farwolaeth fel un amheus ac mae achos yn cael ei baratoi i'r crwner.

Dywedodd y gwasanaethau brys bod lefelau uchel o garbon monocsid wedi eu darganfod yn y tŷ ac mae'r heddlu yn asesu'r tŷ ym Mro Deg.

Mae teulu'r ddynes wedi cael gwybod.