'Mwy na digon' i blant yn y Brifwyl

  • Cyhoeddwyd
Sioe Cyw
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Sioe Cyw yn un o'r pethau mwya' poblogaidd ar y Maes

"Gawn i ddŵad yn ôl i Steddfod Cyw fory?"

Dyletswydd dydd Iau yn Eisteddfod Dinbych oedd hebrwng wyres o gwmpas y Maes.

Waeth cyfaddef ddim, yr oedd rhywun braidd yn bryderus o hyd a lled y pleserau ar gyfer rhywun dan chwech oed ym Mhencadlys Diwylliant a Phwysigrwydd y Genedl gan ofni na fyddai yna fawr i'w diddori rhwng y peintiad wyneb cyntaf a'r trydydd hufen iâ.

A dim, mewn gwirionedd, fod Rhaglen y Dydd nag unrhyw daflen wybodaeth arall wedi tawelu'r ofnau hynny.

Ond, erbyn gweld, yr oedd gan y crochan diwylliant fwy na digon i'w gynnig, gyda Sioe Cyw ar ben y rhestr.

Roedd 'na sioe ym Mhabell S4C ddwywaith bob dydd, ambell ymddangosiad y tu allan i'r babell a sioe gyhoeddus arall ar y Llwyfan Perfformio ger y cafnau bwyd hefyd.

Ond yr un fewnol mewn theatr fach o fewn pabell y Sianel oedd yr un sy'n cyfrif.

'Fel aur'

"Maen nhw fel aur," meddai'r ddynes mewn crys T Calon Cenedl wrth rannu'r tocynnau ar gyfer y sioeau mewnol gyda rhai yno i gasglu tocynnau am 9:30yb rhag cael eu siomi.

Cyn hanner dydd yr oedd morgrugfa o gyffro disgwylgar yn ysu am fynediad.

Beth bynnag ddywed neb am S4C, y mae'r Sianel wedi cael gafael adictaidd bron ar y gynulleidfa ifanc hon gyda rhieni hefyd yn canmol y gwasanaeth o ran ei safon a'i fwynhad.

Pe gellid llunio'r un fformiwla ar gyfer oedolion byddai'r Sianel y tu hwnt o ddiogel.

"Mi wnes i fwynhau o gymaint â fo," meddai un fam, gan gyfeirio at ei mab teirblwydd oedd yn ei llusgo at silffiad o grysau T Dona Direidi.

Ond dim ond hanner awr mewn diwrnod a fyddai'n ymestyn am wyth awr oedd Sioe Cyw, ac fe fyddai'n rhaid wrth bethau eraill os am osgoi'r "Pa bryd da ni'n mynd . . ." anorfod sy'n dod gyda syrffed.

Y Babell Wyddoniaeth a Thechnoleg

Felly dyma anelu at babell y Mudiad Meithrin am funud i feddwl nes taro, ar hap, ar y Babell Wyddoniaeth a Thechnoleg lle'r oedd pob mathau o bethau i blant eu gwneud o greu modelau Lego, i liwio darnau o bapur, i brofi ansawdd dwr, creu sleim a chael gweld eich celloedd eich hun dan ficrosgop.

Ac ar y ffordd allan, y crochenydd Paul Lloyd yn cynnig gwasanaeth Raku - gleinio yn Gymraeg - lle gellir prynu potyn amrwd am £5, ei drin a'i roi mewn odyn am awr tra'r ydych yn gwneud pethau eraill.

"Mae'r plant wrth eu boddau efo'r mwg a'r stêm a gwres," meddai'r Dr Olwen Williams sy'n cynorthwyo ei phartner ar y safle. "Ac mae'r arian yn mynd at y Steddfod," ychwanegodd.

Martyn Geraint

Pabell arall annisgwyl o atyniadol oedd un Llywodraeth Cymru, gyda phoblogrwydd Martyn Geraint ymhlith plant yn rhywbeth i Garwyn a'i griw anelu ato ymhlith oedolion!

Beth bynnag wedi ymweld â Chadwyn Ffred Ffransis i brynu bag gwellt a llechen Tad Gorau'r Byd i fynd adre i dad gorau'r byd, chwilio a chwalu trwy silffoedd y Gweisg am lyfrau i'w darllen dros yr wythnosau nesaf, godro uwch yr NFU, cael llofnod Dona Direidi, Trystan a'i ffrindiau a gwneud ffrindiau newydd tra'n chwarae Mam mewn tŷ bach plastig yng ngardd chwarae'r Mudiad Meithrin i gyfeiliant Dafydd Iwan o babell y Dysgwyr gerllaw, daeth y diwrnod i ben a ninnau wedi hen ganfod bod mwy na digon i blant i'w wneud mewn Prifwyl.

Ond fel y dywedodd Glyn Tomos - Sgrech gynt, Papur Dre rŵan - y digwyddais daro arno ar y maes - trueni na fyddai'r Eisteddfod yn trefnu bod gwybodaeth gryno ar gael am yr holl atyniadau hyn i blant a chyhoeddi taflen bwrpasol Steddfod i Blant.

Rhywbeth ar gyfer y flwyddyn nesaf efallai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol