Damwain car mewn rali yng Nglyn Nedd

  • Cyhoeddwyd

Mae damwain car wedi bod mewn rali yng Nglyn Nedd yn sir Castell-nedd Port Talbot fore Sadwrn.

Dywedodd y Gwasanaeth Tân fod y ddamwain ychydig cyn 10.45am yn Walters Arena ger Glyn Nedd adeg ras King of the Valleys.

Cafodd y gyrrwr ei dorri'n rhydd o'i gerbyd.

Does dim gwybodaeth eto am ei gyflwr.