Ymchwilio i ddifrodi mosg yn Y Tonna ger Castell-nedd

  • Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i fosg gael ei ddifrodi yn oriau mân y bore.

Cafodd y drosedd ei chyflawni yn y Tonna ger Castell-nedd am 1.10am fore Sadwrn.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 101, gan ddyfynnu'r rhif 103.