Lluniau y dydd Sadwrn olaf / The last Saturday's gallery

  • Cyhoeddwyd
“Dere cwtcho coeden” yw enw prosiect Cynhyrchiadau La La La. Roedd Efa’n cael cwtch gan y goeden cyn gwneud addewid i helpu’r amgylchedd / Efa having a 'cwtch' before making a pledge to help the environment
Disgrifiad o’r llun,
“Dere cwtcho coeden” yw enw prosiect Cynhyrchiadau La La La. Roedd Efa’n cael cwtch gan y goeden cyn gwneud addewid i helpu’r amgylchedd / Efa having a 'cwtch' before making a pledge to help the environment
Ieuan Hughes a Phil Blake
Disgrifiad o’r llun,
"Waeth na Maes B": Roedd Ieuan Hughes a Phil Blake, dau fyfyriwr o ganolbarth Cymru, yn glanhau'r Maes y bore wedi gig fawr Edward H Dafis nos Wener / Ieuan Hughes and Phil Blake clearing the Maes the morning after the Edward H Dafis gig on Friday evening
Disgrifiad o’r llun,
Gwisgoedd Gorsedd y Beirdd yn cael eu cludo o'r Maes i gael eu golchi a'u cadw yn stordy'r Eisteddfod / The Gorsedd of the Bards wardrobe being carted off for another year
Disgrifiad o’r llun,
Harry a'i dad yn cael hwyl gyda'r bêls gwair / Harry and his father having fun on the hay bales
Disgrifiad o’r llun,
Na, nid Kelly Jones ond Arwel Lloyd (Gildas) ar lwyfan Tŷ Gwerin / No, it's not Kelly Jones, it's Arwel Lloyd (otherwise known as Gildas) on the Tŷ Gwerin stage
Disgrifiad o’r llun,
Balwnau bob man wrth y babell Mudiad Meithrin / Balloons everywhere by the Mudiad Meithrin stall
Disgrifiad o’r llun,
Nigel Skinner, Jack Reece a Dave Hughes o Gôr Meibion Y Fflint ar y ffordd i'r Pafiliwn i gystadlu / Nigel Skinner, Jack Reece and Dave Hughes from Flint Male Voice Choir on their way to compete in the Pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Llyfr llofnodion! Rachel a Trystan o raglen Cyw ar S4C yn arwyddo'u llofnod ar ôl darllen stori i blant / Rachel and Trystan from S4C's children's service, Cyw, signing their autopraphs
Disgrifiad o’r llun,
Sesiwn 'Dysgu'r Anthem Genedlaethol' gyda'r cyfansoddwr Robat Arwyn ym mhabell Maes D / 'Learn the Welsh Anthem' with celebrated composer and musician Robat Arwyn
Disgrifiad o’r llun,
Yn y Babell Lên, roedd sesiwn holi ac ateb i ddathlu cylchgrawn Golwg yn 25 oed gyda Dylan Iorwerth, Alun Wyn Bevan, Mari Jones-Williams ac Angharad Mair / A discussion panel in the literary tent to note 25 years of publishing the Welsh magazine, Golwg
Disgrifiad o’r llun,
Côr Meibion Pen-y-Bont Fawr yng nghefn y llwyfan yn aros i berfformio / Pen-y-Bont Fawr male voice choir back stage waiting to perform
Disgrifiad o’r llun,
Pwysigion y Pagoda! Wendy Lloyd Jones, Ysgrifennydd Pwyllgor Cyllid lleol yr Eisteddfod, ac Awel Jones, Arolygydd y Pagoda / The Eisteddfod can only happen thanks to the work of people such as Wendy Lloyd Jones and Awel Jones