Eisteddfod: Lluniau'r wythnos / The week in pictures

  • Cyhoeddwyd
Andy Phillips - Ddawnswyr Delyn
Disgrifiad o’r llun,
Andy Phillips o Ddawnswyr Delyn (Yr Wyddgrug) a ddysgodd Gymraeg 25 mlynedd yn ôl ar ôl symud o Birmingham i Ruthun / Andy Phillips from Dawnswyr Delyn (Mold) who learnt Welsh after moving to Ruthin from Birmingham 25 years ago
Parti plu Angie Davies o Swydd Gaerwrangon - penderfynon nhw dreulio eu dydd Sadwrn ar y Maes yn gwrando ar y gerddoriaeth ar y llwyfan perfformio / Angie Davies's hen party from Worcestershire enjoying the music on the outdoor performance stage
Disgrifiad o’r llun,
Parti plu Angie Davies o Swydd Gaerwrangon - penderfynon nhw dreulio eu dydd Sadwrn ar y Maes yn gwrando ar y gerddoriaeth ar y llwyfan perfformio / Angie Davies's hen party from Worcestershire enjoying the music on the outdoor performance stage
Disgrifiad o’r llun,
Daeth y glaw i'r Maes amser cinio dydd Sul, gyda llawer o bobl yn chwilio am loches yn y Pafiliwn / The rain came on Sunday and people sought shelter in the Pavilion
Disgrifiad o’r llun,
Y gath amryliw! / Rainbow cat!
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cryn dipyn o gynnwrf ar faes yr Eisteddfod ddydd Llun wrth i aelodau newydd gael eu hurddo i'r Orsedd / New members were received to the Gorsedd of the Bards on Monday
Disgrifiad o’r llun,
Ifor ap Glyn, enillydd y Goron ddydd Llun, gyda'r Archdderwydd Christine James / Poet Ifor ap Glyn, who won the Crown on Monday, with the Archdruid Christine James
Disgrifiad o’r llun,
Roedd plant yn mwynhau dringo'r lori o Lego yn y Babell Wyddoniaeth a Thechnoleg / The Science and Technology tent was full of activities for kids
Disgrifiad o’r llun,
Gefn llwyfan yn y Pafiliwn roedd Meistres y Tlysau, Laura Richards, yn gofalu am yr holl gwpanau sy'n cael eu rhoi i enillwyr / Backstage, Laura Richards looked after all the trophies and cups awarded to the winners
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod braf ar y Maes / Wednesday was a sunny day on the Eisteddfod field
Disgrifiad o’r llun,
Dal swigod ar ddiwedd diwrnod da yn yr Eisteddfod / Chasing bubbles at the end of a good day
Disgrifiad o’r llun,
Geoff Hardman o Gaerwen, Ynys Môn yn mwynhau perfformiad Dawnswyr Môn ar lwyfan Tŷ Gwerin / Geoff Hardman from Gaerwen, Anglesey enjoying a performance by Dawnswyr Môn on the Tŷ Gwerin stage
Disgrifiad o’r llun,
"Gymrwch chi halen a finegr?" Gwraig mewn het patrwm William Morris yn prynu pysgod a sglodion / "Salt and vinegar?" A lady in a William Morris hat buying fish and chips
Disgrifiad o’r llun,
Roedd dydd Gwener yn ddiwrnod mawr i'r cyn bêl-droediwr Malcolm Allen oedd yn cael ei dderbyn i'r Orsedd / Ex Wales and Newcastle United footballer, Malcolm Allen, was received into the Gorsedd of the Bards on Friday
Disgrifiad o’r llun,
Neb yn deilwng. Y gadair wag yn cael ei chario i ffwrdd gan Gareth Williams a Dai Charles ar ddiwedd prynhawn Gwener / The chair prize is withheld from poets. The empty chair being carried away by Gareth Williams and Dai Charles on Friday afternoon
Disgrifiad o’r llun,
Cleif Harpwood o Edward H Dafis yn canu ar y llwyfan perfformio nos Wener yn eu gig olaf erioed / Cleif Harpwood on stage with Edward H Dafis on Friday evening, in the group's last ever gig
Disgrifiad o’r llun,
Nigel Skinner, Jack Reece a Dave Hughes o Gôr Meibion Y Fflint ar y ffordd i'r Pafiliwn i gystadlu ddydd Sadwrn / Nigel Skinner, Jack Reece and Dave Hughes from Flint Male Voice Choir on their way to compete in the Pavilion on Saturday
Disgrifiad o’r llun,
Huw Foulkes a Steffan Jones o Côrdydd ar ôl ennill Côr yr Ŵyl / Huw Foulkes and Steffan Jones from Côrdydd choir after winning the coveted Choir of the Festival prize
Disgrifiad o’r llun,
Yr awyr wrth iddi nosi dros y Pafiliwn / The cloudy sky over the Pavilion as the evening draws in