Anelu at lai o hunanladdiadau

  • Cyhoeddwyd
Hunanladdiadau ar y rheilffyrdd
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyfraddau yng Nghymru wedi codi 30% ers dwy flynedd i'r lefel ucha' ers 2004.

Mae gwirfoddolwyr y Samariaid yn anelu at leihau hunanladdiadau ar reilffyrdd Cymru.

Dywedodd yr elusen fod y nifer ar y cyfan yn codi.

Mae cyfraddau yng Nghymru wedi codi 30% ers dwy flynedd i'r lefel ucha' ers 2004.

Mae'r Swyddfa Ystadegau wedi dweud bod 341 wedi lladd eu hunain yng Nghymru yn 2011 tra oedd 258 yn 2009.

Ond nid oes manylion, medden nhw, am hunanladdiadau ar y rheilffyrdd.

Yn y Deyrnas Gyfun mae un ar gyfartaledd bob dydd yn ceisio lladd ei hun ar y cledrau.

Nod cangen Caerdydd, sy' hefyd yn cynnig help yn y Cymoedd, yw mynd i orsafoedd i godi ymwybyddiaeth am yr help sy' ar gael.

20%

Bydd taflenni yn cael eu rhoi i deithwyr i'w hannog nhw i gysylltu â'r elusen os oes angen.

Mae'n rhan o ymgyrch y Samariaid a chwmni Network Rail i leihau hunanladdiadau o 20% erbyn 2015.

Dywedodd Helen Smith o gangen Caerdydd: "Y neges yw ein bod ar gael ddydd a nos.

"Roedden ni yng ngorsaf Llanisien yn ddiweddar wedi i rywun ladd ei hun ac roedd pobol yn gwerthfawrogi ein bod ni yno."

Mae gwirfoddolwyr, meddai, wedi dweud bod mwy o alwadau oddi wrth rai'n poeni am eu swyddi ac am y newid yn y drefn fudd-daliadau.

"Oherwydd y cyni economaidd mae angen mwy o gefnogaeth."