Cemegyn yn gollwng mewn clwb iechyd yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd

Mae un person wedi derbyn triniaeth ysbyty ar ôl dioddef o sgil-effeithiau anadlu cemegyn mewn clwb iechyd yng Nghasnewydd nos Sul.

Cafodd mwy na 20 o ddynion tân eu galw i'r Greenhouse Health Club yn Stryd yr Eglwys toc wedi naw.

Roedd ychydig bach o'r cemegyn bromine wedi ei ryddhau i'r awyr gan achosi i un person fod yn sâl.

Ef oedd rheolwr y clwb ac fe'i cludwyd i Ysbyty Brenhinol Gwent.

Defnyddir bromine weithiau i sterileiddio bath cynnes a phyllau nofio.

Llorio

Fe dreuliodd y dynion tân fwy na phedair awr yn y safle yn gwneud y lle yn saff.

Dywedodd y rheolwr a fu yn yr ysbyty, Wally Moore, 63 oed: "Mi effeithiodd y nwyon arna i. Roedd y nwy wedi cronni i'r fath raddau, erbyn i mi agor y drws mi wnaeth e fy llorio.

"Yn yr ysbyty mi wnaethon nhw roi prawf ECG i fi i wneud yn siŵr fod fy nghalon i yn iawn a golchi fy llygaid am eu bod nhw'n llosgi.

Ychwanegodd: "Roedd yn rhaid i'r dynion tân agor y drysau a'r ffenestri i gyd fel bod y nwyon yn mynd o 'na."

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân y De: "Digwyddodd y ffrwydrad mewn ystafell offer ac fe wnaed yr ardal yn ddiogel.

"Symudwyd pawb allan o'r clwb iechyd, a defnyddiodd diffoddwyr siwtiau cemegol ac offer anadlu tra eu bod ar leoliad am dros bedair awr a hanner."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol