Llai'n aros yn hir mewn adrannau brys

  • Cyhoeddwyd
Ward ysbytyFfynhonnell y llun, Science
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer y bobl sy'n mynd i unedau brys wedi aros yn gymharol sefydlog ers mis Ebrill 2013, wedi cynnydd o 15% rhwng Ionawr ac Ebrill (Ffynhonnell: Llyowdraeth Cymru)

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf sydd wedi eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, gwnaeth adrannau damwain ac argyfwng Cymru ddelio â 92.9% o'u cleifion o fewn pedair awr yn ystod mis Mehefin 2013.

Mae'r ganran hon wedi codi bob mis ers mis Mawrth.

Ym mis Mehefin, fe gymrodd hi 12 awr i ddelio â 483 o gleifion. Roedd y ffigwr cyfatebol ym mis Ebrill dros 2,200.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru:

"Mae hyn yn gryn gyflawniad, ac mae'n dangos bod byrddau iechyd yn symud i'r cyfeiriad cywir i fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu adrannau damwain ac argyfwng."