Beirniadu proses ddisgyblu Heddlu Gwent

  • Cyhoeddwyd
PC Shaun JenkinsFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd PC Shaun Jenkins ei adfer i'w swydd yn dilyn apêl yn erbyn ei ddiswyddo

Mae Heddlu Gwent wedi cael eu beirniadu am y modd "annerbyniol" y gwnaethon nhw ddelio gyda chwyn am swyddog arfog oedd wedi cael rhyw tra ar ddyletswydd.

Roedd Cwnstabl Shaun Jenkins yn cario gwn pan gyfarfu â menyw briod mewn tŷ yng Nghaerffili yn 2010.

Cyflwynodd gŵr y fenyw gŵyn pan benderfynodd y llu nad oedd y drosedd yn un allai arwain at ddiswyddo.

Dywedodd Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (CCAH) bod Heddlu Gwent wedi bod yn fyrbwyll, ac nad oedden nhw wedi datgelu fod y swyddog ar ddyletswydd yn eu hadroddiad gwreiddiol.

Adfer i'w swydd

Yn ôl swyddogion fe roddodd PC Jenkins bas i'r fenyw yng ngherbyd ymateb arfog y llu cyn mynd i dŷ gerllaw lle cafodd y ddau rhyw cydsyniol gyda'i gilydd - roedd gwn PC Jenkins "o gwmpas ei draed" yn ystod y weithred yn ôl pob golwg.

Tra 'roedd hyn yn digwydd, roedd un o gydweithwyr PC Jenkins yn disgwyl y tu allan mewn cerbyd yr heddlu am 40 munud.

Daeth y mater i'r amlwg chwe mis yn ddiweddarach pan wnaeth gŵr y fenyw gŵyn am ymddygiad y swyddog ar ôl clywed am anffyddlondeb ei wraig.

Yn wreiddiol penderfynodd Heddlu Gwent nad oedd y drosedd yn un allai arwain at ddiswyddo'r swyddog, a doedd adroddiad anfonwyd at CCAH a'r gŵr ddim yn crybwyll y ffaith fod PC Jenkins a'i gydweithiwr ar ddyletswydd ar y pryd.

Chafon nhw ddim gwybod chwaith fod ganddo wn yn ei feddiant.

Cafodd PC Jenkins ei ddiswyddo yn dilyn apêl gan CCAH, ond fe gafodd ei adfer i'w swydd yn dilyn apêl bellach.

"Wedi synnu"

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad i'r achos, dywedodd Comisiynydd CCAH i Gymru, Tom Davies: "Mae ymddygiad unrhyw swyddog sy'n cael rhyw tra ar ddyletswydd yn annerbyniol ac yn disgyn ymhell islaw'r hyn sydd i'w ddisgwyl gan bob heddwas.

"Mae'r rhai sy'n cario arfau yn destun y safonau uchaf o hyfforddiant, gweithdrefnau a disgyblaeth.

"Mae'r modd y deliwyd gyda'r gŵyn yn wreiddiol gan Heddlu Gwent yn annerbyniol, a doedd eu hymdrechion i brysuro i ddelio gyda'r gŵyn y tu allan i'r rheolau ffurfiol ddim yn ddigon da."

Er bod Mr Davies yn derbyn adfer y swyddog gan banel apeliadau annibynnol yr heddlu, roedd wedi ei synnu gan rai o ganfyddiadau'r panel.

Ychwanegodd: "Mae canfyddiad y panel nad oedd y gwn allan o reolaeth uniongyrchol PC Jenkins ar unrhyw adeg gan ei fod mewn gwain ar ei drowsus - er bod y rheini o gwmpas ei draed - yn dipyn o syndod.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Comsiynydd CCAH Cymru, Tom Davies, wedi ei synnu gan ganlyniadau'r panel apeliadau

"Mae eu canlyniad nad oedd ei ymddygiad yn lleihau lefel y warchodaeth i'r cyhoedd am nad oedd awgrym y gallai fod wedi bod yn ôl yn ei gerbyd o fewn munud neu ddau hefyd yn syndod.

"Mae'r canfyddiadau yma ond yn tanseilio hyder y cyhoeddi yn hygrededd sustem ddisgyblu'r heddlu."

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Gwent: "Mae Heddlu Gwent yn nodi ac yn derbyn canfyddiadau adroddiad CCAH oedd yn feirniadol o'r modd y deliwyd gyda chwyn yn erbyn swyddog.

"Mae ein prosesau delio gyda chwynion wedi cael eu hadolygu a'u gwella fel rhan o'n hymdrechion i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau posib i'r cyhoedd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol