Myfyrwyr yn hapus gyda'u haddysg

  • Cyhoeddwyd
llyfrgell
Disgrifiad o’r llun,
Prifysgol Caerdydd oedd a'r sgor uchaf ymlith prifysgolion Cymru

Mae mwyafrif o fyfyrwyr Prydain yn hapus gydag ansawdd y radd y maen nhw'n derbyn yn ôl arolwg diweddar.

Dywedodd 85% o'r rhai a holwyd a oedd yn eu blwyddyn olaf yn y brifysgol eu bod yn fodlon gyda'r addysg yr oeddent wedi derbyn tra roedd 7% yn anhapus.

Cafodd y ffigyrau eu casglu ar gyfer Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr sydd yn digwydd yn flynyddol a gofynwyd i 304,000 o fyfyrwyr ym mlwyddyn olaf eu cyrsiau i ymateb.

Holwyd myfyrwyr mewn 154 o brifysgolion a phobl ifanc mewn 165 o golegau chweched dosbarth eu barn ar sawl agwedd gan gynnwys yr addysg, y gefnogaeth, y ffordd roeddent yn cael eu hasesu a'r undeb myfyrwyr.

Prifysgol Caerdydd oedd a'r sgôr uchaf ymhlith prifysgolion Cymru sef 89% a choleg Pen y Bont a Sir Gâr oedd y colegau addysg uwch gyda'r canran uchaf yng Nghymru.

87% oedd y sgôr gyda'r ddau goleg yma.

Dywedodd Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Toni Pearce:

"Mae'n galonogol i weld bod profiad myfyrwyr yn parhau i well a bod mwy o fyfyrwyr wedi ymateb i'r arolwg nag erioed o'r blaen.

"Mae'r sgôr ar gyfer asesu'r uchaf mae erioed wedi bod ac mi ydyn ni yn hapus bod gwaith sefydliadau ac undebau myfyrwyr yn y maes yma yn dangos canlyniadau positif."