Prisiau tai yn codi yng Nghymru meddai arolwg diweddar

  • Cyhoeddwyd
For sale signsFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr arolwg bod mwy o bobl yn prynu tai erbyn hyn

Mae yna gynnydd wedi bod yn nifer y bobl sydd yn prynu tai yng Nghymru meddai arolwg gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig.

Dywed yr arolwg hefyd bod nifer y prynwyr wedi codi am y tro cyntaf ers pedair blynedd gyda phobl yn dewis prynu tŷ mewn ardaloedd lle mae'r prisiau wedi bod yn is.

Gwelwyd cynnydd ym mhob ardal ym Mhrydain ond yn Llundain a'r ardal o gwmpas prifddinas Lloegr yr aeth y prisiau i fyny fwyaf.

Yn ôl Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig roedd y rhai a holwyd yn y diwydiant yn disgwyl i'r gost o brynu tŷ godi 2% dros y flwyddyn nesaf.

Dywedodd Peter Bolton King o'r sefydliad: "Mae cynnydd yn y nifer sydd yn prynu a'r cynnydd mewn prisiau wedi bod yn digwydd mewn rhai rhannau o'r wlad ers dechrau'r flwyddyn.

"Ond dyma'r tro cyntaf y mae pob man wedi profi rhyw welliant."

Dyw'r darlun ddim wedi newid llawer yn y sector rhentu ond mae yna rhai arwyddion y bydd yna wrthwynebiad i weld prisiau rhent yn mynd yn uwch.

Roedd 13% yn credu y byddai rhent yn codi yn y tri mis nesaf. Cynnydd o 1.5% oedden nhw yn darogan y byddai yna mewn rhent dros y flwyddyn nesaf.