IPCC'n ystyried digwyddiadau cyn i wraig gael ei saethu'n farw

  • Cyhoeddwyd
Y gwasanaethau brys yn Seabreeze Avenue ddydd IauFfynhonnell y llun, John Seer
Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys yn Seabreeze Avenue ddydd Iau

Bydd Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu, yr IPCC, yn ystyried y modd y deliodd yr heddlu â thri digwyddiad yn ymwneud â phâr priod cyn i'r wraig gael ei saethu'n farw.

Cafodd Caroline Parry, 46, ei saethu'n farw mewn digwyddiad yng Nghasnewydd ac fe gafodd ei gŵr Christopher, ei anafu.

Mae'r Comisiwn wedi dweud eu bod yn ystyried a wnaeth yr heddlu gysylltu tair galwad iddyn nhw rhwng Mai a Gorffennaf.

Dywed yr heddlu ei bod hi'n rhy fuan i siarad â Mr Parry sy'n parhau mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Ddydd Iau, cafodd swyddogion arfog Heddlu Gwent eu galw i Seabreeze Avenue ble y cawson nhw hyd i'r pâr gydag anafiadau difrifol.

Dywedodd cymdogion iddyn nhw glywed tair ergyd o wn cyn canfod y ddau'n gorwedd ar lawr.

Aed â'r ddau i Ysbyty Brenhinol Gwent ble y bu farw Mrs Parry'n ddiweddarach.

Dros y Sul, dywedodd yr heddlu fod swyddogion wedi meddiannu tri arf tanio a oedd gan Mr Parry "yn gyfreithiol" o'r cyn gartref priodasol yn ardal Cwmbrân.

Deallir fod Mrs Parry wedi symud allan o'i chartref yng Nghroesyceiliog yn ddiweddar, ac roedd yn byw yng Nghasnewydd.

Roedd Heddlu Gwent yn gwybod am broblemau yn eu perthynas.

Fel rhan o'u hymchwiliad, dywedodd yr IPCC y byddai'n ystyried beth a wnaeth Heddlu Gwent mewn perthynas â thrwydded arfau tanio Mr Parry yn dilyn y digwyddiadau blaenorol.

'Digwyddiad trasig'

Dywedodd comisiynydd yr IPCC ar gyfer Cymru Tom Davies: "Mae hwn yn ddigwyddiad trasig ac mae dynes wedi colli ei bywyd.

"Byddwn ni'n trefnu i siarad gydag aelodau o'r teulu i esbonio beth y bydd yr IPCC yn wneud.

"Bydd ein hymchwiliad yn edrych yn benodol ar dri digwyddiad rhwng Mai a Gorffennaf yr oedd yr heddlu'n rhan ohonynt er mwyn darganfod sut gafodd yr asesiadau risg eu cynnal a sut y deliodd swyddogion Heddlu Gwent â nhw ac a wnaethon nhw gysylltu'r digwyddiadau.

"Roedd Mr Parry'n berchen ar drwydded arf tanio a bydd ein hymchwiliad hefyd yn ystyried pa gamau a gymerwyd mewn perthynas â'i drwyddedau ar gyfer drylliau pelets yn dilyn yr adroddiadau am ddigwyddiadau blaenorol.

"Mae ymchwiliad troseddol yn cael ei gynnal i'r saethu a tra y bydd hynny'n cael blaenoriaeth, bydd yr IPCC yn bwrw 'mlaen gyda'i ymchwiliad cyn gynted ag y gallwn ni."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol