Tractor yn yr haul
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder dros ddyfodol sioeau bach

13 Awst 2013 Diweddarwyd 15:48 BST

Wrth i drefnwyr sioeau sirol Penfro a Môn groesawu degau o filoedd o ymwelwyr, mae yna bryder am ddyfodol sioeau amaethyddol lleol. Dywedodd un o drefnwyr sioe Llambed wrth Newyddion 9 na fydd modd cynnal sioe mewn ychydig o flynyddoedd os ydy'r costau trefnu yn parhau i gynyddu. Adroddiad gan Aled Scourfield.