Gweinidog yn gwrthwynebu safle teithwr

  • Cyhoeddwyd
Carafan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ms Hart yn credu y byddai safle teithwyr yn cael effaith andwyol ar fusnes

Mae Gweinidog yr Economi Edwina Hart wedi nodi ei gwrthwynebiad i sefydlu safle newydd ar gyfer teithwyr ar barc busnes yng Nghasnewydd.

Mae hyn er gwaetha'r ffaith bod Llywodraeth Cymru'n bwriadu pasio deddf fyddai'n eu galluogi i erlyn cynghorau am beidio darparu digon o safleoedd ar gyfer teithwyr.

Roedd busnesau eisoes wedi cwyno am y safle arfaethedig ger Celtic Way gan ddadlau y byddai'n rhoi swyddi yn y fantol oherwydd na fydd cwmnïau eisiau sefydlu eu hunain gerllaw.

Mae Cyngor Casnewydd yn dweud y bydden nhw'n ystyried yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad ar y mater.

Llai o swyddi

Os yw'r cynllun presennol yn cael ei weithredu gallai'r safle, sydd yng ngorllewin y ddinas, gael ei ddefnyddio fel man aros dros dro ar gyfer sipsiwn a theithwyr.

Drws nesa mae cwmnïau adnabyddus fel Next Generation Data Centre a'r ffatri adeiladu rheiddiaduron Quinn.

Eu dadl nhw yw y byddai sefydlu safle deithwyr yn gwneud y parc yn "sylweddol dlotach o ran amgylchedd busnes".

Mae llythyrau wedi eu gyrru i'r cyngor ar ran deunaw cwmni ar y safle - mae rhai'n deud byddai'r datblygiad yn eu hatal rhag ehangu ac y byddai hynny'n golygu llai o swyddi newydd.

Yn ôl un llythyr gan syrfëwr mae "nifer" o gwmnïau eisoes wedi newid eu meddwl am weithredu o'r safle oherwydd y cynlluniau.

Llythyr

Yn ei llythyr mae'r gweinidog, sy'n cynrychioli Penrhyn Gŵyr yn y Cynulliad, yn dweud ei bod hi'n gwrthwynebu oherwydd bod y parc yn ardal strategol allweddol o ran swyddi.

Mae ffigyrau gafodd eu darganfod gan y BBC yn amcangyfrif bod angen 400 safle newydd ar gyfer teithwyr yng Nghymru, er mwyn darparu ar gyfer 1,200 o garafannau.

Mae dau safle arall wedi cael eu dewis yng Nghasnewydd ac mae pobl leol wedi gwrthwynebu'r tri.

Ond mae'r gyfraith yn ei gwneud hi'n glir bod rhaid i gynghorau ddarparu llefydd i aros ar gyfer teithwyr a Sipsiwn

Mae Llywodraeth Cymru'n bwriadu mynd cam ymhellach yr hydref hwn drwy gyflwyno rheolau cryfach fyddai'n eu galluogi i erlyn cynghorau sydd ddim yn darparu safleoedd.

Dywedodd Cyngor Casnewydd: "Mae'r cyngor yn ystyried yr holl sylwadau rydym wedi ei dderbyn fel rhan o'r ymgynghoriad.

"Byddai unrhyw newidiadau i'r cynllun datblygu lleol yn mynd drwy ymgynghoriad arall, fydd yn dechrau'r wythnos nesaf.

"Yna, bydd y cyngor llawn yn ystyried y cynllun mewn cyfarfod yn hwyrach yn y flwyddyn ac os bydd yn cael ei gymeradwy, bydd yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

"Bydd arolygwr cynllunio yna'n cael ei benodi er mwyn cynnal archwiliad cyhoeddus er mwyn penderfynu os yw'r cynllun yn un cadarn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol