Priodi dair wythnos ar ôl canfod tiwmor

  • Cyhoeddwyd
Amy SherwoodFfynhonnell y llun, other
Disgrifiad o’r llun,
Priododd Amy Sherwood a'i chymar Simon ddydd Sadwrn

Ddydd Sadwrn fe briododd merch sy'n gweithio yn Wrecsam llai na thair wythnos wedi iddi ganfod tiwmor ar ei chalon ei hun, a hynny yn dilyn llawdriniaeth lwyddiannus.

Roedd Amy Sherwood, sy'n gweithio fel eco-cardiograffydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam, yn gwneud gwaith hyfforddi arferol gyda chydweithiwr pan welodd bod ei sgan ei hun yn dangos tiwmor yn ei chalon.

Sylweddolodd yn syth bod y cyflwr - atrial myxoma - yn un difrifol, ac fe gafodd ei chyfeirio ar Ysbyty Calon Lerpwl.

Yno fe gafodd lawdriniaeth arloesol i gywiro'r cyflwr mewn pryd iddi hi briodi.

Dywedodd Amy, 33 oed o Tattenhall yn Sir Gaer: "Er fy mod wedi bod yn gwneud eco-cardiograff ar gleifion ers blynyddoedd, nes i erioed ddychmygu y byddwn yn canfod problem gyda fy nghalon fy hun, yn enwedig mor agos at fy mhriodas.

"Diwrnod neu ddau ar ôl canfod y cysgod, roeddwn i yn y theatr ac fe wnaeth y llawfeddygon gyflawni'r driniaeth twll clo er mwyn tynnu'r tiwmor."

Mae Amy yn un o nifer fach o gleifion yn y DU sydd wedi cael llawdriniaeth o'r fath, ac roedd hynny'n un o'r prif resymau pam y cafodd wellhad mewn pryd i'w diwrnod mawr.

Dywedodd Paul Modi, ymgynghorydd llawdriniaeth y galon yn Ysbyty Calon Lerpwl: "Y dull traddodiadol o dynnu unrhyw diwmor o'r fath yw agor y frest yn llwyr ac mae hynny'n golygu cyfnod o wella o dri mis.

"Ond mae'r dechneg newydd yn golygu un toriad bach yn y frest ac yna'r defnydd o gamera i lywio'r driniaeth."

Priododd Amy gyda'i dyweddi Simon yn Eglwys St Alban's yn Tattenhall ddydd Sadwrn gan ddiolch i'r tîm. Ychwanegodd:

"Dwi mor ddiolchgar am safon y gofal a'r driniaeth a gefais gan Mr Modi. Does dim modd y byddwn i wedi gwella mewn pryd pe bawn i wedi cael y driniaeth draddodiadol.

"Diolch i'r tîm i gyd am wneud y diwrnod yn fwy arbennig fyth."